Overtakelsesprotokoll

En overtakelsesprotokoll skal underskrives av kjøper og selger i løpet av overtakelsen. Det er ved underskrift på dette dokumentet du formelt overtar eiendommen. Rent juridisk går nå risikoen for eiendommen over på deg.

Fra eiendomsmegleren får dere en egen overtakelsesprotokoll som skal fylles ut av kjøper og selger. Flere og flere har begynt med elektronisk protokoll, men noen ganger er det en papirprotokoll. Protokollen skal underskrives av selger og kjøper, og sendes inn til eiendomsmegleren etter overtakelsen. Protokollen ligger så til grunn for oppgjøret for bolighandelen.

Spørsmål? Har du spørsmål om overtakelsen? Kontakt NEFs forbrukerrådgiver for bolighandelen; Carsten Pihl. Ring 4000 01 02.

Hvis noen er misfornøyde

I overtakelsesprotokollen bekrefter selger og kjøper at de har gått gjennom boligen, og om kjøper har kommentarer om vask, rydding og andre forhold

Les også: Flyttevask – hva skal vaskes

Noen ganger er ikke kjøper fornøyd med for eksempel vaskingen. Da kan selger og kjøper bli enige om en kompensasjon, for eksempel for dårlig vasking. Dette skriver man inn i overtakelsesprotokollen. Kompensasjonen blir avregnet av eiendomsmegleren ved oppgjøret.

(Selger kan også få mulighet til å rette opp for eksempel dårlig vask ved å vaske på nytt, se mer om flyttevask her.)

Kjøper har også mulighet til ensidig å holde tilbake penger hvis man ikke er fornøyd. Det må også noteres i overtakelsesprotokollen. Da heter det at kjøperen bruker sin tilbakeholdsrett. Når man holder tilbake penger slik, blir pengene stående på meglers klientkonto.

Denne retten bør brukes med forsiktighet, og før man bruker den bør man ha kontaktet eiendomsmegleren for å forsøke å løse saken i minnelighet.

NB: Selger trenger ikke være enig i anmerkningene og tilbakeholde, men kan ikke nekte at det noteres i overtakelsesprotokollen.

Mer om overtakelse kan du lese her: Hva skjer på overtakelsen av boligen?