Search results for "Bli medlem i NEF"

Results 1 - 10 of 1079 Page 1 of 108
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

[…]og 10 lokalforeninger. NEF har sitt kontor i Oslo med 10 ansatte, herunder 10 jurister. Administrasjonen, styret og lokalforeningene jobber aktivt for din fremtid! Norges Eiendomsmeglerforbund er profesjonsforbundet for norske eiendomsmeglere og advokater/jurister med tillatelse til å drive eiendomsmegling, og det å være medlem i bransjens eneste profesjonsforbund er et kvalitets- og seriøsitetsstempel. NEF jobber for økt tillit til eiendomsmeglere og høy betalingsvillighet for tjenesten. NEFs mandat er å beskytte yrkesgruppens faglige og økonomiske interesser, uavhengig av tilknytning til foretak. NEF jobber for at bruk av eiendomsmegler skal være foretrukket ved kjøp, salg og utleie av fast eiendom i uoverskuelig […]
Read more » Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

Det kan bli dyrt å gjøre boligsalget billig

Salg av bolig er for viktig til å bli overlatt til amatører. I forrige uke lanserte meglerkjeden Sem & Johnsen  en løsning hvor de tilbyr boligselgerede å gjøre det aller meste selv til en lavere kostnad enn om de bruker eiendomsmegler i transaksjonen. Se debatt med Christoffer Askjer (daglig leder Sem & Johnsen)  og Carl O. Geving (adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund) fra Nyhetskanalen fredag 20.5. (Klipp med tillatelse fra TV2)     Ikke uberørt – De fleste bransjer må endre adferd for å møte nye forbrukermønstre. Med bedre digital dokumentasjon, optimaliseringstjenester og økt automatisering av arbeidsprosesser, blir det mulig å gjøre bolighandel med større sikkerhet […]
Read more » Det kan bli dyrt å gjøre boligsalget billig

Kan håndverkere bli bundet av prisoverslag?

[…]og advokatfullmektig Vetle Eckhoff, Bing Hodneland advokatselskap DA. – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2021. Stramme budsjetter ved oppussing Det er mange boligeiere som særlig det siste året har pusset opp boligen, og ofte er det forholdsvis konkrete og stramme budsjetter. Det er derfor i et slikt tilfelle viktig å ha forutberegnelighet og kontroll over kostnadsnivået på tjenestene. Ved innkjøp av håndverkertjenester kan det få store økonomiske konsekvenser hvilken vederlagsmodell partene avtaler. En avtale hvor forbruker betaler for påløpte timer og materialer kan i verste fall føre til at forbrukeren sitter igjen med store kostnadsoverskridelser. Totalkostnaden kan […]

Hvordan bli en god prosjektmegler?

[…]prosjektmegling vil gi mulighet til å spisse kompetansen mot nettopp dette. Det er vanskelig å bli best i noe når man skal håndtere flere oppdragstyper. Av: Advokat Christina Lyngtveit-Petersson, kjedesjef prosjekt og kompetanse, PrivatMegleren – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2019   De tradisjonelle hovedfasene i et prosjektmeglingsoppdrag kan beskrives som dette: Den vanligste utfordringen for en uerfaren prosjektmegler er å forstå hvor mye innsats som må legges ned før prosjektet er salgsklart. Forventningene til hva en prosjektmegler skal levere vil variere avhengig av type prosjekt, størrelsen på prosjektet, hvem som er utbygger (og hvilken grad av in-house […]

Bli med på årets Losbykonferanse for næringsmeglere!

[…]august-september arrangeres av Forum for Næringsmegling i samarbeid med NEF. Dette er en viktig faglig arene og sosial møteplass for alle som er interessert i næringsmegling. Årets konferanse har et sterkt program: Utvikling av næringseiendom De viktigste endringene ved innføring av elektronisk tinglysing Dokumentasjonskrav etter hvitvaskingsregelverket Hvem kan avtalerettslig binde partene i kontrakter mellom profesjonelle parter? Rettspraksis Markedsoppdatering landet rundt Trender og tanker for fremtiden i bransjen Oppdragsavtale i næringsmegling Den kommersielle siden i oppdragsavtalen Finansiering av næringseiendom I tillegg er det selvfølgelig festmiddag på kvelden! Les mer og meld deg på! Mer om programmet og lenker til påmelding finner […]
Read more » Bli med på årets Losbykonferanse for næringsmeglere!

Flere vil bli eiendomsmeglere

[…]for å begynne på studiet i Nydalen i Oslo, mens det er en liten nedgang i antall søkere til BI i Stavanger. – Et stabilt boligmarked med høy etterspørsel etter eiendomsmegleres kompetanse og en stadig høyere yrkesanseelse gjør studiet attraktivt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Etter flere år med store svingninger i søkertallene er situasjonen normalisert og årets tall tilsier at utdanningskapasiteten vil være bedre tilpasset markedssituasjonen framover, sier […]

Nå skal bolighandelen bli tryggere

[…]Eiendomsmeglerforbunds arbeid. Vi har lenge jobbet for å få dette temaet høyere på den politiske dagsorden, og vil knytte noen kommentarer til dagens stortingsbehandling. – Norges Eiendomsmeglerforbund er svært glad for at Stortinget så tydelig erkjenner at det er for mange tvister i bolighandelen, og at regjeringen må ta grep for å skape tryggere bolighandel. Dagens stortingsdebatt var god og ble preget av en felles forståelse for at det er tid for handling, Bolighandelen er preget av høy risiko før kjøpere og selgere. Kjøpere og selgere er amatører som navigerer i ukjent farvann. Derfor er det nødvendig å klargjøre ansvarsforholdene […]