Carl O. Geving i debatt med Christoffer Askjer på TV2 Nyhetskanalen

Det kan bli dyrt å gjøre boligsalget billig

Salg av bolig er for viktig til å bli overlatt til amatører.

I forrige uke lanserte meglerkjeden Sem & Johnsen  en løsning hvor de tilbyr boligselgerede å gjøre det aller meste selv til en lavere kostnad enn om de bruker eiendomsmegler i transaksjonen.

Se debatt med Christoffer Askjer (daglig leder Sem & Johnsen)  og Carl O. Geving (adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund) fra Nyhetskanalen fredag 20.5. (Klipp med tillatelse fra TV2)

 


 

Ikke uberørt

– De fleste bransjer må endre adferd for å møte nye forbrukermønstre. Med bedre digital dokumentasjon, optimaliseringstjenester og økt automatisering av arbeidsprosesser, blir det mulig å gjøre bolighandel med større sikkerhet og høyere effektivitet. Dette vil også utfordre oppgaver og arbeidsformer i bransjen vår, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Gi gode serviceopplevelser

Meglernes framtid ligger i evnen til å skape trygger bolighandel. Meglere må oppleves som nyttige. Meglere som bruker sitt faglige og juridiske skjønn aktivt og gir forbrukerne gode serviceopplevelser, vil nyte tillit som rådgivere. NEF mener at bransjen i større grad må sette meglerfaget og yrkesstolthet i sentrum, med fokus på samspillet mellom forbrukernes interesser i trygg bolighandel og meglernes profesjonelle interesser.

– Forbrukernes opplevelse av servicekvalitet og trygghet under og etter boligtransaksjonen bli virksomhetskritisk for meglerforetakene. Meglerne kan være med å prege sin egen framtid. Det krever at meglerne ser verdien av sin kompetanse og tar den i bruk. Meglerne er ikke tjent med at foretakene reduserer meglernes rolle som rådgiver i bolighandelen. En utvikling hvor bransje promoterer selvbetjeningsløsninger vil bidra til å frata megleren deler av denne viktige rollen. Det vil både forbrukere og meglere tape på, sier Carl O. Geving.

Les også forbrukersaken: Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

Høye krav

Stilt overfor tidens utfordringer har meglerbransjen et fortrinn – eiendomsmeglingsloven. Loven er gitt for å beskytte forbrukernes interesser. Det stilles meget høye kompetanse- og kvalitetskrav for å kunne drive med profesjonell eiendomsformidling. Lovgiver har bestemt at meglernes skal være garantisten for trygg bolighandel. Derfor fungerer loven også som en beskyttelse av de seriøse eiendomsmeglerne.

 

Del artikkel