Hvordan bli en god prosjektmegler?

  • Av: Redaksjonen
  • 29. april 2019
  • Fagstoff

Dette var ett av flere temaer som ble belyst på NEFs prosjektmeglingskurs i Lillestrøm den 21. mars 2019. Tidslinjen i et prosjektmeglingsoppdrag, samt hva slags type rådgivning og analyser en prosjektmegler kan og bør yte til utbygger, er temaer som bør oppta en prosjektmegler. Utelukkende å jobbe med prosjektmegling vil gi mulighet til å spisse kompetansen mot nettopp dette. Det er vanskelig å bli best i noe når man skal håndtere flere oppdragstyper.

Av: Advokat Christina Lyngtveit-Petersson, kjedesjef prosjekt og kompetanse, PrivatMegleren – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2019

  De tradisjonelle hovedfasene i et prosjektmeglingsoppdrag kan beskrives som dette:

Den vanligste utfordringen for en uerfaren prosjektmegler er å forstå hvor mye innsats som må legges ned før prosjektet er salgsklart. Forventningene til hva en prosjektmegler skal levere vil variere avhengig av type prosjekt, størrelsen på prosjektet, hvem som er utbygger (og hvilken grad av in-house kompetanse de besitter) og til en viss grad vil også geografisk beliggenhet kunne spille inn.

Kunnskap

Det er likevel på det rene at prosjektmegler i større grad enn en bruktboligmegler må ha kunnskap om planprosesser, eiendomsutvikling (hva skal til for at prosjektet blir lønnsomt), tolkning av statistikk (særlig demografi, flytting og målgrupper), å kunne definere og prioritere kravspesifikasjon i det enkelte prosjektet, beherske markedsføringsloven, ha teknisk kompetanse, se muligheter og trender innen visualisering, besitte annen juridisk kompetanse enn når man formidler bruktbolig, ha erfaring nok til å spille inn gode samarbeidspartnere i prosjektet, mestre tilstrekkelig fremdrift i prosjektet (særlig i tidlig fase; før salg), jobbe strukturert (bl.a. fordi man må koordinere samarbeid med ulike aktører som er involvert i prosjektet) og god nok økonomi til å jobbe lenge uten å kunne fakturere utbygger.

Nå i senere tid har Forbrukertilsynet rettet særlig fokus på visualisering av prosjekt gjennom sin Veiledning om markedsføring av bolig. Utfordringen for prosjektmegler og utbygger er å vise frem en bolig som ikke er bygget ennå på en måte som vekker interesse og kjøpelyst, men som ikke bryter med markedsføringsloven og Forbrukertilsynets veiledning. Å trå feil kan medføre både omdømmetap, men også bøter fra Forbrukertilsynet.

Personopplysninger

En annen aktuell utfordring er håndtering av personopplysninger. Prosjektmegler og utbygger utveksler personopplysninger. Det må derfor gås opp et løp for å definere i hvilken grad personopplysninger utveksles, på hvilken måte, om det er nødvendig, hva som er formålet med utveksling av opplysningene m.v. Det vises i den forbindelse til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i eiendomsmeglingsbransjen. Erfaringen viser at den tekniske kompetansen hos eiendomsmegler ofte er lav, mens utbygger ofte har behov for rådgivning rundt dette temaet. Manglende etterlevelse av regelverket kan – også her – medføre store bøter fra Datatilsynet, så vel som omdømmetap.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no