Search results for "Vogts gate 41"

Results 1 - 6 of 6 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Fagstoff: Strøksservitutter

[…]på tre etasjer og en rekkebebyggelse med seks eneboliger på to etasjer i Frognerveien og Balders gate var i tråd med strøksservitutten som krevde «villamessig bebyggelse», påpekte Høyesterett at utviklingen begrepet kan ha gjennomgått på vedkommende sted må tas hensyn til. En slik språklig utvikling kan for eksempel skyldes at senere bygningslovgivning har oppstilt lempeligere krav. Servitutten skal også tolkes i lys av hva som var formålet med denne, hva som er rimelig og hva som er i samsvar med tiden og forholdene, jf. servituttlova § 2. Dersom formålet med en strøksservitutt i sin tid var å bevare området som […]

Veien fra bud til endelig avtale

[…]er egnet til å belyse om partene faktisk mente å inngå bindende avtale. Høyesterett uttalte i Gate Gourmet-dommen at ved vurdering av «spørsmålet om kontrakt skal anses sluttet, er det avgjørende om [parten] har opptrådt på en slik måte at det har gitt [motparten] rimelig grunn til å tro at han har fått oppdraget». Dersom en part agerer som om bindende avtale er kommet i stand, og avtalemotparten ikke klart fremsetter sitt syn om at bindende avtale ikke er kommet i stand, risikerer avtalemotparten å bli bundet som følge av signalet dennes opptreden sender til den andre parten. Poenget i […]

Digital oppdatering for august: Kan maskinene snart skrive salgsoppgaven?

[…]crowdfundingselskapet Kameo. Dette tilbyr investorer å låne til eiendomsprosjekter. I samme gate som Aparto som ble nevnt på kartet i mai – selv om de henvender seg mot utleiemarkedet. Vi har lagt inn førnevnte Alva Technologies. Ellers er det noen små endringer med flyttinger av selskap fra en kategori til en annen. Vi holder også en del av selge-selv-selskapene under «observasjon», i det flere tjenester har vært stengt ned i kortere eller lenger tid på grunn av oppdateringer. 5. Mer penger til nettmeglere Den britiske nettmegleren Emoov meldte i slutten av august at de har fått inn 9 millioner pund […]
Read more » Digital oppdatering for august: Kan maskinene snart skrive salgsoppgaven?

Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

[…]Sentrum v/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Hamza Y. Choudhary For markedsføring av Olav Rustis gate 7 Juryens begrunnelse: Blant mange ordinære leiligheter på markedet, er det en kunst å skille seg ut. Det er nettopp det man har klart her, ved å gi målgruppen for leiligheten en relevant og tidsriktig opplevelse på visning. Et gatekunstgalleri ble temaet for dette objektet, som gjorde det enda mer interessant å dra på visning for de aktuelle kjøperne.   Nominert og diplom til: Eiendomsmegler 1 Telemark, avd. Porsgrunn, v/ Eiendomsmegler MNEF Per Arne Sandersen og Eiendomsmegler MNEF Heidi Solvang For markedsføring av Wrights gaard Juryens begrunnelse: En eiendom […]
Read more » Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

Norges første coliving

[…]Eiendomsmegleren nr. 3 2021 På våren 2020 fikk vi muligheten til å etablere oss i Nordahl Bruns gate 5 i Oslo. Hvor på de første kundene flyttet inn i august 2020. Da hadde vi brukt sommeren til å møblere opp rom og fellesareal. I dette arbeidet etablerte vi et langsiktig og strategisk samarbeid med STRAA Innredning og Design, hvor vi i fellesskap har utviklet Evergreen sin coliving interiør mal. Coliving er en sosial orientert måte å leve på. Hvor den enkelte beboer «Sier fra seg» større private boområder mot å bo sammen med andre å dele på felles areal som […]

Prisestimat på et øyeblikk

[…]måte å få et prisestimat på en bolig. Med opplysninger om hva flere boliger i samme område, gate og bygård har blitt solgt for tidligere gir appen en pekepinn på hva boligen vil koste i dag, sier administrerende direktør i Nordvik, Martin Kiligitto. Alt du trenger å gjøre er å laste ned appen som heter Nordvik Bolig, peke mobilkameraet mot boligen, og prisestimatet dukker opp*. Hvis du vil ha informasjon om en bolig som er langt unna, kan du bruke kartfunksjonen, å søke opp boligens adresse. Vi nordmenn har en enorm interesse for bolig. For mange starter boligreisen med et […]