Statssekretær Sveinung Rotevatn i justisdepartementet redegjorde for regjeringens forslag.

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

NEF deltok torsdag på høringsmøte om endringer i avhendingsloven, der målet er en bedre og tryggere bolighandel.

Høringsmøtet var arrangert av Justisdepartementet, og er et ledd regjeringens arbeid med ny boligstrategi som ble lansert rundt St.Hans i år.  Strategien bygger igjen på høringen om tryggere bolighandel fra i fjor høst, der NEF leverte felles høringssvar sammen med Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet og NTF/NITO (Nå Norsk takst).

Les mer: Går sammen for å trygge bolighandelen

Vil fjerne «as-is»

Regjeringen har i sin strategi pekt på veien de ønsker å følge i det videre lovarbeidet. Det viktigste er at man ønsker å fjerne muligheten til å selge boliger «som den er» – eller «as is».

Det betyr at selgerne derfor må dokumentere boligens stand ved salg.

– Dette skal gi selgeren et sterkt insentiv til å innhente boligsalgsrapport før salg, fortalte statssekretær i Justisdepartementet Sveinung Rotevatn under presentasjonen.

Regjeringen mener også at endringene vil føre til færre tvister om opplysninger og vil minske risikoen for kjøpere. Samtidig ønsker regjeringen en «bagatellgrense» for at man skal unngå tvister om småting.

Adm. dir. i NEF, Carl O. Geving på høringen i Justisdepartementet

Strammer inn undersøkelsesplikten og takstmannens ansvar

Et annet viktig forslag fra regjeringen er at kjøpers undersøkelsesplikt strammes inn. Forslaget er at når en bolig selges med tilstandsrapport, skal kjøperen regnes for å kjenne til det som kommer frem i rapporten.

Men det krever at tilstandsrapportene er standardisert. Derfor skal det også legges frem en forskrift om hvordan takster skal lages, og en autorisasjonsordning for byggesakskyndige.

Dette siste er i tråd med den felles høringsuttalelsen NEF leverte i høst sammen med Huseierne, NTF/NITO og Forbrukerrådet.

Felles høringsuttalelse

Også på høringsmøtet sto NEF sammen med Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk Takst (tidligere NTF/NITO) og presenterte en felles høringsuttalelse. Organisasjonene støtter forslagene som regjeringen varsler.

De fire organisasjonene mener at det er lurt med en endring der selgere og medhjelpere motiveres til å dokumentere boligens tilstand, samtidig som kjøperne får en mye klarere oppfordring til å lese dokumentasjonen.

NEFs samarbeidspartnere under presentasjonen: Morten A. Meyer (Huseierne), Cecilie Oftedal (Forbrukerrådet) og Are Huser (Norsk takst).

NEFs administrerende direktør Carl O. Geving var inne på dette siste i sin høringsuttalelse.

-Vi minner om forutsetningen om at det må foreligge en tilstandsrapport som tilfredsstiller høye kvalitetskrav og er utarbeidet av en autorisert takstmann, pekte han på. 

Carl O. Geving viste til at de fire organisasjonene mener at de dokumentene som bør omfattes av selgers opplysningsplikt er tilstandsrapport fra takstmann, selgeres egenerklæring og eiendomsmeglers salgsoppgave.

Samtidig pekte Carl O. Geving i sin del av høringspresentasjonen at NEF, Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk takst støtter at man i nye regler ønsker økt ansvar for de profesjonelle partene – takstmannen og eiendomsmegleren.

Carl O. Geving pekte også på at det fortsatt vil være gode forsikringsordninger, og at forslagene som en helhet vil redusere belastningen på forbrukere og rettsapparatet og gi økt trygghet for både boligkjøpere og boligselgere.

Se mer på nett-tv: Høringen kan du se her

Les også: Kommentar til regjeringens nye boligstrategi

Del artikkel