Search results for "arealavvik buofl"

Results 1 - 10 of 40 Page 1 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Arealavvik

[…]å ha en annen størrelse enn angitt vil dette omtales som «arealavvik» eller «arealmangel». Arealavvik blir en utfordring der eiendommen er mindre enn oppgitt i salgsoppgaven. Arealavvik kan gi kjøper rett på erstating, både for avvik på boligen, og for avvik på tomt. Vurderingene om et arealavvik er så vesentlig at det gir rett på erstatning vil stort sett innebære en konkret vurdering av boligen/eiendommen. Se også:  P-rom, S-rom, boligareal, kvadratmeterpriser Hva er p-rom og s-rom? Slik leser du boligarealet Spørsmål? Ta kontakt med forbrukerrådgiver Carsten Pihl, hos Norges eiendomsmeglerforbund hvis du har spørsmål om dette. Han svarer på spørsmål om […]

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]begrensninger i kjøpers endringskompetanse utover de begrensinger som det er åpnet opp for i buofl. § 9, jf. buofl. § 3. Denne interesseavveiningen av selger og kjøpers ulike interesser må gjøres med et blikk på hvilke muligheter selger har til å imøtekomme kjøpers ønske om å endre kontraktsleveransen. Selgers handlingsrom vil påvirkes av aktørene selger må forholde seg til i eiendomsprosjektet. De ulike partskonstellasjonene i et eiendomsprosjekt kan illustreres med følgende figur: Selgers mulighetsrom vil kunne begrenses av selgers kontrakt med entreprenøren, eksempelvis ved at kjøpers tilvalg vil forsinke prosjektets samlede fremdrift. En liten endring for kjøperen kan her få […]

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]begrensninger i kjøpers endringskompetanse utover de begrensinger som det er åpnet opp for i buofl. § 9, jf. buofl. § 3. Denne interesseavveiningen av selger og kjøpers ulike interesser må gjøres med et blikk på hvilke muligheter selger har til å imøtekomme kjøpers ønske om å endre kontraktsleveransen. Selgers handlingsrom vil påvirkes av aktørene selger må forholde seg til i eiendomsprosjektet. De ulike partskonstellasjonene i et eiendomsprosjekt kan illustreres med følgende figur: Selgers mulighetsrom vil kunne begrenses av selgers kontrakt med entreprenøren, eksempelvis ved at kjøpers tilvalg vil forsinke prosjektets samlede fremdrift. En liten endring for kjøperen kan her få […]

Arealsvikt – Hva skal til for å kunne kreve prisavslag når eiendommen er mindre enn forutsatt?

[…]som selger Arealsvikt ved salg av tomt kontra salg av arealsvikt ved salg av bolig For innendørs arealavvik skal det relativt mindre til før det kan være tale om mangler enn ved arealavvik for tomt. Det er heller ikke ethvert avvik som kan anses som mangel; det må en del til. Dette prinsippet er fulgt og utviklet i rettspraksis. Dommer bygger bl.a. på at moderne målemetoder har ført til at det er mindre grunn til å akseptere avvik på grunn av feil ved målingen. Generelt har domstolene tatt utgangspunkt i en vurdering av om feilaktige opplysninger har innvirket på avtalen. […]
Read more » Arealsvikt – Hva skal til for å kunne kreve prisavslag når eiendommen er mindre enn forutsatt?

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

[…]er det videre krav om at det skal stilles en entreprenørgaranti. Reglene om dette er inntatt i buofl. § 12. Tidligere var det krav til at denne garantien skulle stilles straks etter at avtale var inngått, og det var sikker rett at eiendomsmegler ikke skulle verken kreve inn eller ta imot betaling fra kjøper før denne garantien var på plass. Det fulgte nemlig av buofl. § 12 at kjøper hadde rett til å holde tilbake alt vederlag dersom garantien ikke ble stilt som avtalt. Med virkning fra 1. januar 2017 ble denne bestemmelsen endret og det ble åpnet for at […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

[…]kan finne ut om sine rettigheter. På samme måte som der utbygger ikke stiller garanti etter buofl. § 12, må kjøper i disse sitasjoner bli informert fra eiendomsmegler om de rettigheter selgers brudd kan gi kjøper. Konklusjonen er altså at det ligger innenfor eiendomsmeglers plikter å opplyse konkret om hvilke rettigheter et brudd på lovens plikter kan medføre. [1] Det er inntatt tilsvarende bestemmelser i avhl. §§ 4-6 og 4-15 [1] Buofl. § 18 [1] RfE 2007/152 [1] Se bl.a. RfE 2009/6, RfE […]
Read more » Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter