Pro & contra-oppgjør

Ved overtagelsen av en bolig gjøres et «pro &contra» oppgjør der selger og kjøper gjør opp for løpende utgifter ved eiendommen, slik som husleie, fellesutgifter mm.

Pro & contra betyr for og mot. Betegnelsen beskriver det oppgjør eiendomsmegleren setter opp for kjøper og selger der løpende utgifter ved eiendommen fordeles mellom dem etter avtale.

Aktuelle poster til fordeling i et pro & contra-oppgjør kan for eksempel være husleieinntekter, festeavgifter, eiendomsskatt, renter på lån som skal overtas av kjøper og kommunale avgifter.

Oppgjøret gjøres stort sett pr den datoen som er satt for overtagelse. Er overtagelsen den 10. i måneden, skal altså selgeren dekke 10/30 av husleien, mens kjøperen dekker 20/30 av husleien.

Les mer: Hva skjer på overtagelsen av boligen?