Grunnboken

Grunnboken er det offentlige registeret over eierskap og rettigheter i fast eiendom i Norge.

Eiendommer og borettslagsandeler har sine egne oversikter som kalles grunnboksblad.

Ønsker du å få en liste over alt som er tinglyst så bestiller du en grunnboksutskrift. Dette er en kopi av grunnboken og gir «overskriften» på tinglyste dokumenter. Trenger du kopi av selve dokumentene så kan disse også bestilles.

Ordet «grunnboksblad» stammer fra gamle dager da grunnboken faktisk var en bok, og hver eiendom hadde hver sin side. Nå er grunnboksbladet oversikten pr eiendom.

Du kan også se hva som er registrert på Seeiendom.no

Tinglysing registrerer eierskap og rettighet

Det er viktig at eierskap og rettigheter står i grunnboken. Det er fordi dette er stedet er potensielle kjøpere, banker og andre kan sjekke hvem som eier eiendommen/boligen og/eller har rettigheter i denne.

Når et dokument blir tinglyst i Kartverket blir det ført inn i Grunnboken. Dette er «kartoteket» over alt som er tinglyst på alle eiendommer i Norge.

Når eiendommen er tinglyst på ditt navn så har du grunnbokshjemmel på eiendommen.

Mer om grunnboken kan du lese hos Kartverket

Les også: