Klientkonto

Klientkontoen til eiendomsmegleren er «din» konto hos eiendomsmegleren. Her står kjøpesum i påvente av at tinglysing av skjøtet blir ferdig.

Klientkonto er den bankkontoen hos eiendomsmegleren du skal innbetale kjøpesummen og omkostningene til. Det som er spesielt med en klientkonto er at meglerens bank ikke kan kreve tilgang til innestående beløp selv om megleren går konkurs.

Dine penger er altså trygge selv om megleren ikke klarer sine forpliktelser.

Kjøperen betaler inn penger til klientkontoen før overtakelsen. Da kan overtakelsen gjennomføres, og selgeren kan overlevere nøklene til kjøperen. Etter overtakelsen tinglyses skjøtet, og deretter betales kjøpesummen fra klientkontoen til selgeren.

Les også: