Boligareal

Boligareal er størrelsen å boligen målt i kvadratmeter. Men det brukes litt ulike begreper for å oppgi areal. Her ser du de ulike arealbegrepene.

Selve arealet måles i kvadratmeter – m2. Men det måles altså ulikt ut fra de ulike begreper. Her er det ulike begrepene som brukes:

P-rom

P-rom = primærrom = Bruttoareal innvendig mål eksklusiv yttervegger, men med innervegger. Boder, kjellerarealer mm regnes ikke med. Måles i alle etasjer.

P-rom brukes som hovedarealbegrep ved salg av boliger, og er arealet som brukes til kvadratmeterpriser. Hvis en bolig omtales som «solgt for 60.000 kroner pr kvadratmeter», så er prisen knyttet til kvadratmeterpris for P-rom.

Les også: Hva er p-rom og s-rom? Slik leser du boligarealet

S-rom

S-rom = sekundærrom = Bruttoarealet innvendig uten yttervegger (men med innervegger) av boder og kjellerrom etc.

P-rom er de rommene som man bor i, S-rom er lagerrom og ubebygde rom som boder og kjellerrom, garasjer etc.

Andre arealbegreper:

  • BRA = Bruttoareal innvendig målt eksklusive yttervegger med innervegger. Alle etasjer.
  • BTA = Bruttoareal målt inklusive yttervegger. Alle etasjer.
  • Grunnflate = Arealet av en bygning som «treffer bakken» = «fotavtrykket».

Se også: Arealavvik

Spørsmål? Ta kontakt med forbrukerrådgiver Carsten Pihl, hos Norges eiendomsmeglerforbund hvis du har spørsmål om dette. Han svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her.