Fellesgjeld

Fellesgjelden er lån som et eierseksjonssameie, borettslag eller boligaksjeselskap har tatt opp felles. Men: Renter og avdrag skal betales av beboerne gjennom felleskostnadene.

Renter og avdrag på dette lånet betales gjennom felleskostnadene.

Når du skal sammenligne verdien på en bolig med fellesgjeld med en bolig uten fellesgjeld blir dette slik:

Bolig uten fellesgjeld: Kjøpesum er lik verdi.

Bolig med fellesgjeld: Kjøpesum + andel i fellesgjeld er lik verdi.

Du finner størrelsen på andel fellesgjeld (din andel) oppgitt i prospektet. Der skal også kjøpesum og andel fellesgjeld være summert.

Les mer:

Hva er forskjellen på borettslag og selveierleiligheter?

Hvilken type bolig har du bruk for?

Hvordan finner du riktig pris på boligen din?