Sekundærbolig

Sekundærboliger er boliger som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene.

Sekundærbolig er i utgangspunkt et skattemessig begrep. Innenfor skatteretten regnes boliger som primærbolig og som sekundærbolig.

Primærboligen er boligen du bor i. Du kan bare eie én bolig som regnes som primærbolig.

Andre boliger du eier blir da regnet som sekundærbolig(er). Dette kan for eksempel være:

  • pendlerbolig
  • utleiebolig
  • hytte i byen
  • helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte)

Oppdeling i primær- og sekundærboliger har blant annet betydning for formuesverdien (ligningsverdien) som brukes ved beregning av eventuell formuesskatt. Sekundærboliger vil ha høyere formuesverdi.

Les mer:

Liten økning av sekundærboliger i Oslo i 2016

Slik klager du på ligningsverdien