P-rom, S-rom, boligareal, kvadratmeterpriser

Areal er et begrep for størrelse gjerne målt i kvadratmeter (m2). Boligstørrelse oppgis som:

  • BRA = Bruttoareal innvendig målt eksklusive yttervegger med innervegger. Alle etasjer.
  • BTA = Bruttoareal målt inklusive yttervegger. Alle etasjer.
  • P-rom = primærrom = BRA av boligrom ikke medregnet boder, kjeller etc. Alle etasjer.
  • S-rom = sekundærrom = BRA av boder og kjellerrom etc.
  • Grunnflate = Arealet av en bygning som «treffer bakken» = «fotavtrykket».

Kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser er et begrep du ofte ser i media. «Leiligheten ble solgt for kr 55 000,- pr m2.» Dette refererer seg til pris pr m2 for såkalt p-rom.  P-rom er primærrom i en bolig i motsetning til s-rom som er sekundærrom.

P-rom er de rommene som brukes til å bo i. S-rom er boder og kjellerrom, garasjer etc.