Aksjeleilighet

Aksjeleilighet er en bolig som eies sammen med andre i et felles aksjeselskap. Aksjeleiligheter ligner mye på borettslag, og er en etablert og trygg eierform.

Boligaksjeselskap ble stiftet i mellomkrigstiden i de store byene. Det er ikke lenger lov å stifte nye boligaksjeselskap, men en del steder henger eieformen igjen – for eksempel i Oslo indre vestDen ekte aksjeleiligheten er en etablert og trygg eierform.

Les mer: Kjøpe aksjeleilighet? Dette må du passe på!

Aksjen og boligen henger sammen

Eieformen er konstruert slik at du eier en aksje i et boligaksjeselskap. Boligaksjeselskapet eier igjen en boligblokk, bygård el. Du får rett til boligen gjennom at vedtektene bestemmer at aksjen i aksjeselskapet ikke kan selges uten at «retten til boligen» selges samtidig.

NB: Dersom det ikke er en slik klar binding mellom aksje og retten til bolig i vedtektene, så er det ikke en ekte aksjeleilighet og du bør holde deg unna eller i alle fall innhente kvalifiserte råd.

Borettslagsloven regulerer driften

Aksjeleiligheter reguleres av aksjeloven, men borettslagsloven har flere bestemmelser som også gjelder denne måten å eie bolig på. Rent praktisk fungerer et boligaksjeselskap omtrent som et borettslag. Det er et årlig møte der beboerne velger styre, bestemmer budsjett og felleskostnader.

Ved kjøp av aksjeleilighet, må man som kjøper derfor sjekke de samme tingene knyttet til fellesgjeld mm som ved kjøp av borettslag.

Les mer her: Se to ganger på fellesgjelden i borettslag!