Tvangssalg

Dersom en huseier ikke klarer å betale lån, kommunale avgifter eller andre krav som er pantsatt på eiendommen, så kan det bli begjært tvangssalg.

Tingretten (namsretten) gir et salgsoppdrag til en eiendomsmegler som gjennomfører salget uten at huseieren blir involvert, hverken i hvem som får kjøpe eller i budets størrelse.

Det står ikke i annonsen at det er tvangssalg, men det står i salgsprospektet.