Egenkapital

Egenkapital er den delen av kjøpesummen du har i bankinnskudd som du dermed ikke trenger å låne.

Egenkapital vil dermed være oppsparte penger, penger fått i arv el.

For tiden ønsker (krever) myndighetene at bankene skal kreve at du har minimum 15 % egenkapital.