Tilbakehold – tilbakeholdsrett

Kjøper kan på gitte vilkår holde tilbake penger ved overlevering. Se hva som kreves og hva konsekvensene blir.

Tilbakeholdsrett på pengene er et juridisk begrep som omhandler kjøpers eventuelle krav til å holde tilbake penger som følge av en mangel ved boligen. Gir kjøper instruks til megler om å holde tilbake penger før overtagelsestidspunktet, kan han holde tilbake så stor andel av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket.

Rådet til kjøperen er i tilfelle å gjøre en kvalifisert vurdering av kravets størrelse, slik at det ikke holdes tilbake mer penger enn verdien av mangelen.

Risiko for kjøper

Kjøpers risiko er at det ikke foreligger en mangel eller at det tilbakeholdte beløpet er for stort. Kjøper kommer i tilfelle i ansvar overfor selger og må dekke morarente for uberettiget tilbakeholdelse av kjøpesum. I verste fall kan selger gå fra hele avtalen.

Det kan tenkes at selger vil nekte overlevering av boligen dersom kjøper sperrer en del av kjøpesummen.

Dersom det er kjøperen som har rett, vil selgers manglende overlevering være uberettiget og selger vil komme i mislighold.

Kjøper vil i slike tilfeller kunne holde selger ansvarlig for sitt økonomiske tap som følge av forsinkelsen. Kommer du som kjøper i en slik situasjon så må du få råd fra megleren, og også vurdere advokatbistand i tillegg.

Se også: Instruksjonsrett