Andelsleilighet

Andelsleilighet er et annet ord for borettslagsleilighet som er organisert i et borettslag.

Boliger som eies sammen med andre organisert som borettslag kalles andelsleiligheter. Her er det borettslaget som har skjøte på eiendommen, mens alle eierne har skjøte på hver sin andel som er registret i Borettsregisteret som er en del av Kartverket. De holder oversikt over hvem som eier andeler i borettslag.

Felleskostnadene dekker drift mm

Alle andeler har eget nummer. Borettsinnskudd er den opprinnelige kontantandelen som første kjøper innbetalte som egenkapital til borettslaget. Dette innskuddet ligger inne i kjøpesummen når du kjøper.

Felleskostnadene dekker drift, vedlikehold, forsikring, renter og avdrag på felleslån.

Les også: Se to ganger på fellesgjelden i borettslag!

Reguleres av borettslagsloven

Andelsleiligheter – borettslagsleiligheter – reguleres av Borettslagsloven. Loven gir gode regler for bruk, hva som skal være felles vedlikehold og hva hver enkelt eier skal vedlikeholde. Vedtekter gir utfyllende bestemmelser. Ofte også egne husordensregler.

Årlige møte der beboerne velger styre, bestemmer budsjett og felleskostnader.

Les også: 

Hva var boligprisene.
Hva var prisen på boligene? Du finner også borettslag i vår store oversikt på Bolig360.no.