Eierseksjon

Bolig som eies i sameie med andre, men som er seksjonert  slik at alle har sin bolig klart definert.

Kalles eierleilighet, eierseksjon og selveierleilighet. Dette betyr det samme.Reguleres av egen lov; Eierseksjonsloven.Loven gir gode regler for bruk, hva som skal være felles vedlikehold og hva hver enkelt eier skal vedlikeholde. Vedtekter gir utfyllende bestemmelser.  Ofte også egne husordensregler.

Det avholdes årlige møter der beboerne velger styre, bestemmer budsjett og felleskostnader.

Kjennetegnes ved at matrikkelnummeret er: Gårdsnummer + bruksnummer + seksjonsnummer.