Pressemeldinger

Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de blant annet foreslår å øke…

Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de blant annet foreslår å øke…

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har tiltatt i styrke i andre kvartal 2021, samtidig…

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har tiltatt i styrke i andre kvartal 2021, samtidig…

Andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker på bekostning av andelen sekundærboliger som faller

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 22. juni 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere har fortsatt inn i 2021, mens nedgangen i registrerte sekundærboliger fortsatte…

Andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker på bekostning av andelen sekundærboliger som faller

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 22. juni 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere har fortsatt inn i 2021, mens nedgangen i registrerte sekundærboliger fortsatte…

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 4. juni 2021 Eiendomsmeglingsutvalget har i dag overlevert sin utredning med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven til finansministeren. Utvalget mener…

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 4. juni 2021 Eiendomsmeglingsutvalget har i dag overlevert sin utredning med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven til finansministeren. Utvalget mener…
Par på jakt etter sin første bolig

Flere kjøper bolig sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021 Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre…
Par på jakt etter sin første bolig

Flere kjøper bolig sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021 Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre…

Klar økning i antall førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. mars 2021 Antallet førstegangskjøpere økte klart de aller fleste steder i landet i 2020. Så langt har lave…

Klar økning i antall førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. mars 2021 Antallet førstegangskjøpere økte klart de aller fleste steder i landet i 2020. Så langt har lave…

Sekundærboligandelen har fortsatt å falle

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 15. mars 2021 Andelen sekundærboliger falt klart i 2020. Nedgangen er klar både i de fleste byene og i…

Sekundærboligandelen har fortsatt å falle

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 15. mars 2021 Andelen sekundærboliger falt klart i 2020. Nedgangen er klar både i de fleste byene og i…

10 råd til boligkjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. januar 2021 Boligmarkedet har gjennom koronapandemien vist seg å være en «trygg havn» i en ellers urolig tid. Det…

10 råd til boligkjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. januar 2021 Boligmarkedet har gjennom koronapandemien vist seg å være en «trygg havn» i en ellers urolig tid. Det…

Mot normalisering i boligmarkedet i 2021

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. desember 2020 I 2020 har det blitt solgt rekordmange boliger og prisutviklingen har vært positiv i hele Norge….

Mot normalisering i boligmarkedet i 2021

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. desember 2020 I 2020 har det blitt solgt rekordmange boliger og prisutviklingen har vært positiv i hele Norge….

Rekordmange førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 21. desember 2020 Andelen førstegangskjøpere fortsetter å øke, og den siste rapporten fra NEF og Ambita viser at tredje…

Rekordmange førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 21. desember 2020 Andelen førstegangskjøpere fortsetter å øke, og den siste rapporten fra NEF og Ambita viser at tredje…

60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 14. desember 2020 En ny indeks fra NEF og Ambita viser hvor stor andel av førstegangskjøpere som faktisk kjøper…

60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 14. desember 2020 En ny indeks fra NEF og Ambita viser hvor stor andel av førstegangskjøpere som faktisk kjøper…

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund. Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021 hvor de blant annet foreslår å stramme inn på BSU-ordningen….

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund. Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021 hvor de blant annet foreslår å stramme inn på BSU-ordningen….

Pressemeldinger