Sekundærboligandelen har fortsatt å falle

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 15. mars 2021

Andelen sekundærboliger falt klart i 2020. Nedgangen er klar både i de fleste byene og i landet som helhet, viser den siste analysen av sekundærboliger fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Les rapporten her:

Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo, der det stilles særskilte krav til investeringer i sekundærbolig, og i fjorårets siste kvartal registrerer vi der den laveste sekundærboligandelen siden forrige bunnotering i 2015.

Nedgangen har fortsatt også etter at boligprisene begynte å øke kraftig i kjølvannet av koronautbrudd og rentekutt i fjor vår.

Lave lånekostnader har stimulert flere nordmenn til å kjøpe seg inn i boligmarkedet framfor å leie, og mange har benyttet muligheten til å kjøpe seg opp i boligstandard i koronaåret 2020, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving

Koronapandemien har bidratt til redusert etterspørsel etter leieboliger i Oslo, blant annet fra arbeidsinnvandring. Det kan ha bidratt til å dempe etterspørselen etter sekundærboliger. Nedgangen i andel sekundærboliger står i skarp kontrast til enkelte politikeres antakelser om at boligprisene er presset opp av boliginvestorer, sier Carl O. Geving.

I ferd med å snu?

På slutten av fjoråret viste nedgangen i sekundærboligandelen tegn til å flate ut i Oslo, der boligprisveksten har vært klart sterkest. Det kan være det første skrittet mot en ny oppgang. I resten av landet fortsatte imidlertid nedgangen om lag som før.

Med høy boligprisvekst i Oslo kan utsikter til kapitalgevinst igjen gjøre boligmarkedet mer attraktivt for investorer, slik vi så i 2016. Men i motsatt retning trekker at utleiemarkedet er klart svekket av et overskudd av utleieboliger som følge av lavere etterspørsel fra arbeidsinnvandrere, studenter og yrkesgrupper som er særlig berørt av koronarestriksjoner, sier Carl O. Geving

Sekundærboligstatistikken er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Spørsmål kan rettes til: Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no