60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 14. desember 2020

En ny indeks fra NEF og Ambita viser hvor stor andel av førstegangskjøpere som faktisk kjøper en bolig alene eller sammen med andre. Dette er en indikator på hvor vanskelig/lett det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet.  Samkjøperindeksen er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Samkjøperindeksen viser at det på landsbasis er ca. 60 prosent av førstegangskjøperne som kjøper bolig sammen med andre. Andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre har falt de siste 10 årene fra rundt 65 prosent til knappe 60 prosent.

Trenden må ses i sammenheng med lave og fallende renter, høy inntektsvekst og at flere får hjelp fra foreldre som selv har fått stadig bedre økonomi. Når flere kan etablere singelhusholdninger er dette er en indikasjon på at det faktisk har blitt noe enklere for folk flest å komme inn i boligmarkedet det siste 10-året, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Andelen samkjøpere varierer imidlertid mye mellom byer og bydeler. Oslo har en relativt stabil høy samkjøperandel på 60 prosent over siste tiår, men skiller seg ut ved større svingninger fra et år til et annet

Vi ser at førstegangskjøpere er mer prisfølsomme og at andelen samkjøpere derfor kan svinge sterkt i takt med prissvingningene i Oslo. Eksempelvis falt samkjøperandelen fra 67 prosent i fjerde kvartal 2016 til 57 prosent i tredje kvartal 2017. I 2020 er prisveksten på nytt uvanlig sterk i Oslo, og vi regner med at trenden vil fortsette langt inn i 2021. Bankrentene kan ikke bli stort lavere enn i dag. Samkjøperindeksen indikerer derfor at flere vil tvinges til å kjøpe sin første bolig sammen med andre for å komme inn i oslomarkedet i 2021, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Rapporten om samkjøp i boligmarkedet inneholder tall på landsbasis, fordelt på de store byene i Norge og utvalgte byområder i Oslo. Tallene viser regionale forskjeller i hvordan førstegangsboligkjøpere faktisk forholder seg til om de kjøper bolig alene, eller sammen med andre. Variasjonene henger sammen med forskjeller i markedsutvikling og prisnivå.

Se vedlagt rapport for analyse og tall:

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktaktinformasjon her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no