Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de blant annet foreslår å øke formuesskatten på primærboliger med høy verdi.

Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte en kommentar til regjeringens forslag.

Norges Eiendomsmeglerforbund er skuffet over at regjeringen velger å gjenta et forslag som ble frafalt ved budsjettbehandlingen for ett år siden. Vi mener at primærboligen bør skjermes fra økt beskatning, uavhengig av boligens verdi. Innfører man først en regel om redusert verdsettelsesrabatt for primærboliger til 50 prosent for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner, er veien litt kortere til en gradvis høyere beskatning av primærboliger, i form av nye reduksjoner i verdsettelsesrabatt og beregnet omsetningsverdi. Vi stiller oss derfor kritisk til regjeringens forslag om økt formuesskatt på primærboliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Vil skatte sekundærbolig hardere

Regjeringen foreslår også å øke verdsettelsen av sekundærbolig til 95 prosent av omsetningsverdi ved formuesbeskatning.

Norges Eiendomsmeglerforbund har støttet en politisk linje med høyere formuesbeskatning av sekundærbolig som investeringsobjekt versus primærbolig som er folks hjem og bør skjermes mot høy beskatning. Siden 2013 har formuesverdien av sekundærboliger økt fra 50 prosent til 90 prosent i 2021. Sekundærboligstatistikken som utarbeides av NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse viser at andelen sekundærboliger er fallende de senere årene. Denne utviklingen er kalkulert, men vi vil samtidig peke på at den norske modellen er avhengig av en relativt stor andel private utleieboliger i byene hvor studenter og arbeidstakere i større grad etterspør en midlertidig bolig. Dersom interessen for investering i sekundærbolig faller videre, kan vi paradoksalt nok komme i en situasjon hvor det samlede boligtilbudet svekkes og leder til press på både leiepriser og salgspriser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

For ytterligere kommentar:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig for folk flest, og en tryggere bolighandel som gir færre konflikter i etterkant.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no