• Pressemelding
Carl O. Geving (Foto: Joakim Karlsen)

Mot normalisering i boligmarkedet i 2021

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. desember 2020

I 2020 har det blitt solgt rekordmange boliger og prisutviklingen har vært positiv i hele Norge. Før koronapandemien slo ut for fullt i mars hadde vi i flere år hatt en moderat prisutvikling. Etter en kort periode med usikkerhet, påfølgende rentesenking, lemping på bankenes kapital- og boliglånskrav, og tiltak fra eiendomsmeglingsbransjen for å holde eiendomshandelen i gang, ble boligmarkedet den «trygge havnen» i en ellers usikker tid.  

Hvordan blir utviklingen i boligmarkedet i året som kommer? Norges Eiendomsmeglerforbund vil komme med noen betraktinger rundt dette.

Vi forventer en nyttårstemning preget av framtidstro, optimisme og utsikter til en normalisering av samfunnet som vil gi boligmarkedet en relativt sterk start i 2021. Med erfaringene fra 2020 vil mange tenke at prisutviklingen skal fortsette med samme unormale styrke gjennom 2021, men da glemmer man at etterspørselen i 2020 var preget av en ekstraordinær renteeffekt og midlertidig lemping på boliglånskravene. Ingenting vokser inn i himmelen. I løpet av våren forventer vi en noe bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud og dermed avtakende prisvekst i store deler av landet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I Oslo vil imidlertid renteeffekten være sterkere og mer langvarig fordi lav boligbygging fører til tilbudsunderskudd og mer konkurranse mellom kjøperne. Derfor forventer vi en sterkere prisvekst gjennom året enn normalt i hovedstaden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Analyser av markedet for førstegangskjøpere som Norges Eiendomsmeglerforbund gjør i samarbeid med Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse, har i 2020 vist en positiv trend for førstegangskjøpere. Det knytter seg spenning til hvordan førstegangskjøperne vil klare seg framover etter et år med unormal prisvekst.

De langsiktige effektene av fallet i norsk økonomi vil bidra til å dempe boligprisutviklingen.  Vi forventer at aktivitetsnivået holder seg oppe så lenge lave renter sikrer at de fleste husholdningene har god kjøpekraft gjennom krisen. Førstegangskjøperne vil stå sterkt i dette markedet og øke sin markedsandel nasjonalt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I Oslo vil førstegangskjøperne posisjon svekkes på grunn av vedvarende sterk prisvekst. Oslo-investorer vil stadig profitere på lave renter og øke sin markedsandel, mens prisnivået blir for høyt for en del førstegangskjøpere, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktaktinformasjon her.

Del artikkel