Flere kjøper bolig sammen

Par på jakt etter sin første bolig

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021

Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre steg mot slutten av 2020. Dette gjelder spesielt for Oslo.

Samkjøperindeksen er en indikator på hvor dyrt det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet. Samkjøperindeksen har gjennomgående falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. I fjerde kvartal 2020 kom det imidlertid en økning i samkjøp, som kan ses i sammenheng med tiltakende prisvekst. Trendbruddet er særlig markant i Oslo.

Carl O. Geving (Foto. Jonas Karlsen)

– De siste 10 årene har lave og fallende renter, høy inntektsvekst og flere foreldre som har økonomi til å hjelpe barna inn i boligmarkedet, ledet til at flere har kunnet kjøpe sin første bolig alene. I fjerde kvartal 2020 kom det imidlertid en økning i samkjøp som kan ses i sammenheng med tiltakende prisvekst, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

På slutten av fjoråret kom det en markert økning i samkjøperindeksen for Oslo. Det må ses i sammenheng med den særlig høye boligprisveksten i Oslo under koronapandemien.

– Svært sterk boligprisvekst i Oslo gjør at færre makter å kjøpe sin første bolig alene. Lave renter gir et sterkt incentiv til å kjøpe bolig fordi det er økonomisk mye gunstigere enn å leie. Mange løser dette ved å kjøpe sammen med andre som gjør at de kan klare å innfri kravene til inntekt og egenkapital for å få boliglån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se rapport for analyse og tall:

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS og er en oppdatering og analyse av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om samkjøp blant førstegangskjøpere. Dette er en del av en større satsing, som også inkluderer jevnlig publisering av statistikk for førstegangskjøpere og sekundærboliger. Formålet er å bidra til økt kunnskap om boligmarkedet og å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører. Det kan forhåpentligvis også bidra til mindre svingninger i markedet.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no