• Pressemelding
Par på jakt etter sin første bolig

Flere kjøper bolig sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021

Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre steg mot slutten av 2020. Dette gjelder spesielt for Oslo.

Samkjøperindeksen er en indikator på hvor dyrt det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet. Samkjøperindeksen har gjennomgående falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. I fjerde kvartal 2020 kom det imidlertid en økning i samkjøp, som kan ses i sammenheng med tiltakende prisvekst. Trendbruddet er særlig markant i Oslo.

Carl O. Geving (Foto. Jonas Karlsen)

– De siste 10 årene har lave og fallende renter, høy inntektsvekst og flere foreldre som har økonomi til å hjelpe barna inn i boligmarkedet, ledet til at flere har kunnet kjøpe sin første bolig alene. I fjerde kvartal 2020 kom det imidlertid en økning i samkjøp som kan ses i sammenheng med tiltakende prisvekst, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

På slutten av fjoråret kom det en markert økning i samkjøperindeksen for Oslo. Det må ses i sammenheng med den særlig høye boligprisveksten i Oslo under koronapandemien.

– Svært sterk boligprisvekst i Oslo gjør at færre makter å kjøpe sin første bolig alene. Lave renter gir et sterkt incentiv til å kjøpe bolig fordi det er økonomisk mye gunstigere enn å leie. Mange løser dette ved å kjøpe sammen med andre som gjør at de kan klare å innfri kravene til inntekt og egenkapital for å få boliglån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se rapport for analyse og tall:

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS og er en oppdatering og analyse av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om samkjøp blant førstegangskjøpere. Dette er en del av en større satsing, som også inkluderer jevnlig publisering av statistikk for førstegangskjøpere og sekundærboliger. Formålet er å bidra til økt kunnskap om boligmarkedet og å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører. Det kan forhåpentligvis også bidra til mindre svingninger i markedet.

Del artikkel