Pressemeldinger

Samkjøperindeksen: Flere tvinges til å kjøpe sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 16. august Trenden om at flere kjøper sin første bolig sammen med andre øker. Nasjonalt må vi tilbake til 2017…

Samkjøperindeksen: Flere tvinges til å kjøpe sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 16. august Trenden om at flere kjøper sin første bolig sammen med andre øker. Nasjonalt må vi tilbake til 2017…

Det forsømte leiemarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)  19. juli 2023 I disse dager har tusenvis av unge fått svar på søknaden om studieplass. De neste dagene…

Det forsømte leiemarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)  19. juli 2023 I disse dager har tusenvis av unge fått svar på søknaden om studieplass. De neste dagene…

Nedgang i førstegangskjøpere og sekundærboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 22. juni 2023 Antall førstegangskjøpere i Norge fortsatte å gå ned i 1. kvartal 2023, og var i denne perioden…

Nedgang i førstegangskjøpere og sekundærboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 22. juni 2023 Antall førstegangskjøpere i Norge fortsatte å gå ned i 1. kvartal 2023, og var i denne perioden…

Forslag til endringer i boligbeskatningen vil gjøre det vanskeligere å bli boligeier, og dyrere å være boligeier

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 18. april Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) advarer i sitt høringssvar til NOU 2022: 20 – Et helhetlig skattesystem, mot konsekvensene av…

Forslag til endringer i boligbeskatningen vil gjøre det vanskeligere å bli boligeier, og dyrere å være boligeier

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 18. april Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) advarer i sitt høringssvar til NOU 2022: 20 – Et helhetlig skattesystem, mot konsekvensene av…

2022 var et dårlig år for førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 9. mars 2023 Antall førstegangskjøpere i Norge gikk etter en periode med sammenhengende økning siden 2017, ned gjennom hele 2022….

2022 var et dårlig år for førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 9. mars 2023 Antall førstegangskjøpere i Norge gikk etter en periode med sammenhengende økning siden 2017, ned gjennom hele 2022….

Leilighetsnormen har feilet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 19. Januar 2023 Det er 15 år siden Oslo kommune vedtok den såkalte leilighetsnormen. Normen legger sterke begrensninger på boligbyggingen…

Leilighetsnormen har feilet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 19. Januar 2023 Det er 15 år siden Oslo kommune vedtok den såkalte leilighetsnormen. Normen legger sterke begrensninger på boligbyggingen…

Lysere utsikter for boligmarkedet i 2023

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. desember 2022 Boligmarkedet 2022 har vært preget av overgang fra unntaksår med historisk lave renter og høye salgsvolumer,…

Lysere utsikter for boligmarkedet i 2023

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. desember 2022 Boligmarkedet 2022 har vært preget av overgang fra unntaksår med historisk lave renter og høye salgsvolumer,…

Færre førstegangskjøpere etter rentehevninger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 16. desember 2022 I alle de tre første kvartalene i 2022 har det vært en nedgang i antall førstegangskjøpere…

Færre førstegangskjøpere etter rentehevninger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 16. desember 2022 I alle de tre første kvartalene i 2022 har det vært en nedgang i antall førstegangskjøpere…
Bygård med aksjeleilighet

Rekordlav sekundærboligandel i 3. kvartal – presser leiemarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. desember 2022 Sekundærboligandelen i Norge faller til et nytt bunnivå i 3. kvartal 2022, men det kan se…
Bygård med aksjeleilighet

Rekordlav sekundærboligandel i 3. kvartal – presser leiemarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. desember 2022 Sekundærboligandelen i Norge faller til et nytt bunnivå i 3. kvartal 2022, men det kan se…

Bør gjøre unntak for de med god betjeningsevne

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 14. november 2022 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i sitt høringssvar til Finansdepartementets om utlånsforskriften kommet med sine vurderinger av hvilke…

Bør gjøre unntak for de med god betjeningsevne

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 14. november 2022 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i sitt høringssvar til Finansdepartementets om utlånsforskriften kommet med sine vurderinger av hvilke…

Skuffet over manglende satsning på studentboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. oktober 2022 Regjeringen la i dag frem sitt forslag til Statsbudsjettet 2023. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte en kommentar…

Skuffet over manglende satsning på studentboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. oktober 2022 Regjeringen la i dag frem sitt forslag til Statsbudsjettet 2023. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte en kommentar…

Finanstilsynets medisin er feil

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 3. oktober 2022. Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet i dag kommet med sin vurdering av forskrift om krav til…

Finanstilsynets medisin er feil

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 3. oktober 2022. Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet i dag kommet med sin vurdering av forskrift om krav til…

Pressemeldinger