Pressemeldinger

Nye analyser: Rekordmange førstegangskjøpere, færre samkjøpere og bunn-notering for sekundærboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2022 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien fortsatte ut 2021, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund,…

Nye analyser: Rekordmange førstegangskjøpere, færre samkjøpere og bunn-notering for sekundærboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2022 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien fortsatte ut 2021, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund,…

Forventer at FINN.no endrer ny prismodell på boligannonser

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne 22. januar. Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne reagerer sterkt på prismodellen FINN.no har introdusert for boligannonser i…

Forventer at FINN.no endrer ny prismodell på boligannonser

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne 22. januar. Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne reagerer sterkt på prismodellen FINN.no har introdusert for boligannonser i…

Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 5. januar 2022 Boligmarkedet har gjennom koronapandemien vist seg å være svært robust i ellers urolige tider. Det ble i…

Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 5. januar 2022 Boligmarkedet har gjennom koronapandemien vist seg å være svært robust i ellers urolige tider. Det ble i…

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

Ferske rapporter fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse gir håp om at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Samtidig viser…

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

Ferske rapporter fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse gir håp om at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Samtidig viser…

Nå endres reglene for boligsalg

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk Takst og Huseierne. Fra årsskiftet gjelder nye regler for omsetning av brukte boliger. Ved forberedelse til et salg er…

Nå endres reglene for boligsalg

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk Takst og Huseierne. Fra årsskiftet gjelder nye regler for omsetning av brukte boliger. Ved forberedelse til et salg er…

Kommentarer til Hurdalsplattformen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 13. oktober 2021 Den påtroppende regjeringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet la i dag fram plattformen til de to partienes politikk…

Kommentarer til Hurdalsplattformen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 13. oktober 2021 Den påtroppende regjeringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet la i dag fram plattformen til de to partienes politikk…

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de foreslår uendret ramme for BSU-ordningen,…

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de foreslår uendret ramme for BSU-ordningen,…

Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de blant annet foreslår å øke…

Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de blant annet foreslår å øke…

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har tiltatt i styrke i andre kvartal 2021, samtidig…

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har tiltatt i styrke i andre kvartal 2021, samtidig…

Andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker på bekostning av andelen sekundærboliger som faller

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 22. juni 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere har fortsatt inn i 2021, mens nedgangen i registrerte sekundærboliger fortsatte…

Andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker på bekostning av andelen sekundærboliger som faller

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 22. juni 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere har fortsatt inn i 2021, mens nedgangen i registrerte sekundærboliger fortsatte…

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 4. juni 2021 Eiendomsmeglingsutvalget har i dag overlevert sin utredning med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven til finansministeren. Utvalget mener…

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 4. juni 2021 Eiendomsmeglingsutvalget har i dag overlevert sin utredning med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven til finansministeren. Utvalget mener…
Par på jakt etter sin første bolig

Flere kjøper bolig sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021 Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre…
Par på jakt etter sin første bolig

Flere kjøper bolig sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021 Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre…

Pressemeldinger