• Pressemelding
lite hus - fugl

10 råd til boligkjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. januar 2021

Boligmarkedet har gjennom koronapandemien vist seg å være en «trygg havn» i en ellers urolig tid. Det ble solgt rekordmange boliger i 2020 og prisnivået ble drevet opp av historisk lave renter og nordmenns ønske om å investere i eget hjem. Årets første kvartal er ofte den mest hektiske perioden i boligmarkedet.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil gi noen råd til de som vurderer å kjøpe bolig.

Carl O. Geving Foto: Jonas Karlsen

Man bør være særlig godt forberedt før man går inn i et boligmarked preget av sterkere etterspørsel og raskere prisvekst enn normalt. Lave renter, høye forventninger og konkurranse om attraktive boliger kan øke temperaturen i bolighandelen, spesielt i Oslo-markedet. Vi anbefaler alle som vurderer å kjøpe sitt neste hjem å følge NEFs 10 råd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

NEFs 10 råd til de som er på vei inn i boligmarkedet 

  1. Finn ut hva slags økonomisk ramme du har. Innhent prisvurdering av egen bolig hvis du skal selge, og få på plass tilbud om finansiering.  Vær forberedt på at boligmarkedet for tiden er presset av sterk etterspørsel og begrenset boligtilbud i visse områder av landet. Det kan gi raskere salgsprosesser og stigende priser.
  2. Finn ut hva slags bolig du/dere ønsker og har behov for.
  3. Kartlegg hvor du har lyst til å bo. Vær raus – du kan trives andre steder enn du først tenker på. Tenk på hvilken reisetid du er villig til å ha til og fra studier/jobb/aktiviteter.
  4. Gjør deg kjent med tilbudene innenfor din prisramme.
  5. Gjør deg kjent med boligen og nabolag før visning. Les hele annonsen og hele det digitale prospektet med tilstandsrapport og eventuelle tilleggsopplysninger slik at du er godt forberedt når du skal på visning. Vær systematisk og grundig på visning, still spørsmål til megler før budgivning dersom det er noe du ikke forstår eller er usikker på.
  6. Vær bevisst forskjellene ved om boligen selges gjennom eiendomsmegler eller privat. Selges boligen privat må du selv undersøke reguleringsmessige forhold, heftelser, ferdigattest, mv. Under enhver omstendighet bør oppgjøret skje via eiendomsmegler/advokat.
  7. Under koronapandemien må man på forhånd melde seg på visning hos eiendomsmegleren og følge eiendomsmeglerens anvisning på hvordan en trygg visning gjennomføres.
  8. Du skal trives med boligen, men ikke bli mer forelsket i beliggenhet og detaljer enn at valget gjøres innenfor prisrammen og dekker det behovet du faktisk har.
  9. I en eventuell budrunde, vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende.
  10. Eiendomsmegler bistår med trygg gjennomføring av kjøpsprosessen. Hvis du har spørsmål til prosessen, vil megler gi deg veiledning og svar.

For ytterligere informasjon kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191

Vi oppfordrer også til å kontakte noen av våre lokalforeningsledere rundt om i landet for å høre deres vurderinger av de lokale boligmarkedene.

Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her.

Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler MNEF.

Del artikkel