• Pressemelding
Carl_O_Geving01

Skuffet over manglende satsning på studentboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. oktober 2022

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til Statsbudsjettet 2023.

Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte en kommentar til regjeringens forslag knyttet til studentboliger.

Norges Eiendomsmeglerforbund er skuffet over regjeringens manglende satsning på studentboliger. Denne høsten har avdekket et stort gap mellom studenters boligbehov og boligtilbud i studentbyene. Ingen politikere bør være overrasket av at dette skjer. En vesentlig del av leiemarkedet betjenes av private utleiere som eier en sekundærbolig, men de senere årene har antallet sekundærboliger falt kraftig som en konsekvens av politiske prioriteringer med høyere formuesbeskatt av sekundærboliger. På landsbasis er det 9000 færre sekundærboliger og hele 5000 færre i Oslo. Denne utviklingen faller i tid sammen med økende etterspørsel etter leieboliger og en fallende andel rimelige studentboliger. I Oslo har bare 10 prosent av byens nær 90000 studenter tilbud om studentbolig. Mangelen på studentboliger bidrar til økt press i boligmarkeder i byer med mange studenter. Dette kan verken rikspolitikere eller kommunepolitikere være bekjent av. Regjeringens forslag om tilskudd til 1650 nye studentboliger på landsbasis er alt for svakt i forhold til et eskalerende behov, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at tiden er inne for en kraftig satsning i et nærere og mer forpliktende samarbeid mellom staten, kommuner og samskipnadene om finansiering og regulering av studentboliger. Ambisjonene bør heves til 5000 nye studentboliger per år fram til man når en studentboligdekning på 20 prosent, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

For ytterligere kommentar:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 og carl@nef.no

Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 og svein@nef.no

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig for folk flest, og en tryggere bolighandel som gir færre konflikter i etterkant.

Del artikkel