• Pressemelding
førstegangskjkøpere

Samkjøperindeksen: Flere tvinges til å kjøpe sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 16. august

Trenden om at flere kjøper sin første bolig sammen med andre øker. Nasjonalt må vi tilbake til 2017 for å finne en like høy andel samkjøpende førstegangskjøpere, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Fra begynnelsen av 2022 fikk vi en klar økning i samkjøpene, og økningen var særlig markert i Oslo. I 2. kvartal 2023 i år kom det en ny klar økning. I Oslo er det den høyeste andelen vi har registrert.

Samkjøperindeksen tegner et bilde av hvor krevende det er å få kjøpt sin første bolig. I Oslo er andelen som kjøper sin første bolig «all time high». Det har med andre ord aldri vært vanskeligere for førstegangskjøpere i Oslo enn  i 2023, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les mer her:

Rekordlavt antall førstegangskjøpere i Oslo og Bodø

Antall førstegangskjøpere i Norge har fortsatt å falle i første halvår 2023. Nedgangen startet i 2022, etter en periode med sammenhengende økning siden 2017. Første halvår 2023 er det svakeste første halvåret vi har registrert siden 2017 i Norge og det svakeste vi har registrert i Oslo (siden 2008).

Mens lave renter og midlertidige lettelser i utlånsforskriften bidro til oppgangen, må nedgangen den senere tiden sees i sammenheng med høye boligpriser og økende renter.

Vi ser en kraftig fallende trend blant førstegangskjøpere og registrerer all time low i Oslo. Høye boligpriser og rentesjokk hever terskelen til boligmarkedet, og færre unge får økonomisk hjelp til sitt første boligkjøp når mange foreldre har mer enn nok med sin egen gjeld, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Med dagens høye rentenivå ligger det an til fall i andelen boligeiere, og at flere unge må leie i lengre tid før de kommer seg inn på boligmarkedet. Dette er et resultat av passiv boligpolitikk de senere årene som virker sammen med rentesjokket. Dette er en alvorlig og eskalerende situasjon som nå bør løftes høyt på den politiske dagsorden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I tillegg til Oslo, har Bodø opplevd en markant nedgang i antallet førstegangskjøpere. Første halvår i 2023 har det laveste antallet førstegangskjøpere vi har registrert i nordlandsbyen.

Les mer her:

Del artikkel