• Pressemelding
oslo_leilighet_horison

Det forsømte leiemarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)  19. juli 2023

Carl O. Geving – Foto: Jonas Karlsen

I disse dager har tusenvis av unge fått svar på søknaden om studieplass. De neste dagene og ukene vil det utspille seg en kamp for tilværelsen i et overopphetet leiemarked. Aldri har utsiktene for leietakere i storbyene vært dårligere. Tilbud møter ikke etterspørsel. Det blir færre leieboliger samtidig som behovet øker. Boligkabalen går ikke opp, mange må derfor finne nødløsninger eller gi opp planer om å flytte til en av de store byene.

Summen av harde fakta taler for seg selv:

  • Tidligere i år meldte regjeringen om rekordmange studieplasser med 62.590 studieplasser på 27 universiteter og høyskoler i hele landet, og totalt 2,2 søker per studieplass.
  • Norsk studentorganisasjons årlige studentboligundersøkelse fra 2022 viste en fallende andel studentboliger. I en årrekke har målet vært en dekningsgrad av studentboliger på 20 %, men kun 14,6 % av landets studenter fikk tilgang til studentbolig i 2022. Lavest var dekningsgraden i Oslo med kun 12,5 %. Resten må søke en løsning i det private leiemarkedet.
  • SSBs statistikk viser at det ble registrert et rekordhøyt antall innvandringer i 2022 med over 750000 mennesker, hvorav 31000 flyktninger fra Ukraina. Den forrige rekorden var på 57000, tilbake i 2012. Regjeringen har bedt kommunene forberede seg på å bosette enda flere flyktninger gjennom 2023. De langt fleste boligene må finnes i det private leiemarkedet.
  • Førstegangskjøperstatistikken fra NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse viser at antallet førstegangskjøpere falt med 10,8 % i 2022, og trenden har fortsatt inn i 2023. I Oslo var fallet hele 14,8 %. Kombinasjonen av høye boligpriser og høye boligrenter tvinger flere til å søke en leiebolig. 
  • Privatpersoner som leier ut bolig, utgjør den største delen av leiemarkedet i Norge, over 80 prosent. Altså vanlig folk som gir et viktig bidrag for at alle skal kunne bo trygt og godt. Det dreier seg om to former for utleie, enten sekundærbolig som eier leier ut i sin helhet eller at eier leier ut en del av sin primærbolig. 
  • Sekundærboligstaistikken fra NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse viser at både andelen og antallet sekundærboliger har falt markant siden toppen i 2019. Bare i Oslo har det falt med 6558 sekundærboliger siden 2019, ned fra 59358 i tredje kvartal 2019 til 52800 i første kvartal 2023.
  • Ligningsverdien av sekundærbolig ble for ti år siden satt til 40 % ved beregning av formuesskatt, i 2023 er den skrudd opp til 100 %.

Kommentarer til utviklingen i leiemarkedet:

Ubalanse mellom behovet for leieboliger og tilbudet er eskalerende. Stadig flere er avhengig av et velfungerende privat leiemarked, men mange vil oppleve en kamp om tilværelsen i et overopphetet marked med leiepriser som presses opp av dyrtid og underskudd på leieboliger. Vi må kunne forvente at politikerne tar et større ansvar for situasjonen i leiemarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligkabalen går ikke opp, mange må derfor finne nødløsninger eller gi opp planer om å flytte. Det ser ut til å være en trend at stadig flere bor i kollektiv, leier et rom i en liten leilighet hvor eieren selv bor, eller blir boende lenger hos familie enn planen var. De fleste klarer seg på et vis, men spørsmålet er om vi vil ha det sånn, eller om vi vil legge til rette for bedre boforhold for alle som ikke har anledning til å eie sin egen bolig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Leiemarkedet er systematisk svekket det siste tiåret som følge av politiske prioriteringer. Insentivene til utleie er redusert ved at det er regulert for få boliger egnet for utleie og ved at skattetrykket er kraftig skjerpet for sekundærboliger. Hard politisk retorikk og trusler om nye innstramminger overfor eiere av sekundærboliger har bidratt til svekkelsen. Politikerne ser ut til å ha glemt at over 80 prosent av utleiemarkedet består av vanlige folk som leier ut en privatbolig, og dermed er viktige bidragsytere til at alle skal kunne bo trygt og godt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det private leiemarkedet må styrkes, men det finnes ingen quickfix. Det vil krever endringer i politikk og en ny politisk retorikk. Det er tid for å gi insentiver til folk som ønsker å leie ut bolig. En start vil være å redusere formuesbeskatningen av sekundærbolig til samme nivå som aksjer. Og det må reguleres og bygges langt flere boliger som er egnet for utleieformål, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

For flere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør – 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør – 93094191

Del artikkel