• Statistikk og analyser
førstegangskjkøpere

Nedgang i førstegangskjøpere og sekundærboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 22. juni 2023

Antall førstegangskjøpere i Norge fortsatte å gå ned i 1. kvartal 2023, og var i denne perioden på det laveste nivået siden vi startet med målinger i 2008. Samtidig ser vi at andelen som kjøper sammen med andre holder seg oppe på et høyt nivå. I de fleste store byene har også samkjøperandelen økt, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Videre viser statistikkene at sekundærboligandelen fortsatte å falle i 1. kvartal 2023. Nasjonalt har andelen falt fra en topp på 15,4 prosent i 3. kvartal 2019 til 14,5 prosent i 1. kvartal 2023. Det tilsvarer en reduksjon på drøye 9000 boliger. Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo. Der har andelen falt fra 17,5 til 15,1 prosent i den samme perioden.

Carl O. Geving – Foto: Jonas Karlsen
  • Aldri har vi registrert så få førstegangskjøpere i årets første kvartal som i 2023. Høye boligpriser og høye renter tvinger flere unge til å leie bolig, mens de etablerte boligkjøperne dominerer boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
  • Det bygges for tiden svært lite nytt, rentene er på vei opp og det er lite som tyder på at boligprisene er på vei ned. Dette gir svært dårlige utsikter for førstegangskjøpere, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
  • Det blir stadig færre leieboliger i Norge, som en konsekvens av høy formueskatt på sekundærbolig og høye drifts- og rentekostnader som gir dårlig avkastning ved utleie. I en tid hvor det er behov for mange flere leieboliger til å huse flyktninger, studenter, arbeidsinnvandrere og unge som ikke har råd til å kjøpe, er det sterkt bekymringsfullt at både antall og andel sekundærboliger faller videre, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

For flere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør – 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør – 93094191

Se rapportene her:

Om statistikken:

Førstegangskjøpere:

Tallene i analysen er hentet fra grunnboken. Det er hentet ut observasjoner for når en person første gang ble registrert i grunnboken som eier av mer enn 25 prosent av en fast eiendom, samt hvilken alder personen hadde ved dette tidspunktet.

Til sammen er om lag 1 000 000 registreringer de siste tretten årene analysert.

Samkjøp:

  • En samkjøper er definert som en førstegangskjøper som kjøper en bolig med en eierandel på under 100%.
  • Dette inkluderer både de som kjøper seg inn i en bolig som har én eller flere eiere fra før, de som kjøper sammen med noen som har kjøpt før, og de som kjøper en bolig sammen for første gang.
  • For sistnevnte telles begge (eller alle) personene med

Antall sekundærboliger: Vi henter tall for kjøp, salg og tinglyst eierskap fra matrikkelen og grunnboken. Disse tallene viser:

  • alle boliger – nye og brukte
  • sekundærboliger – boliger eid av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene
    • Om en person har folkeregistrert adresse ulik boligens adresse på uttrekkstidspunktet regnes boligen som sekundærbolig.

Del artikkel