NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

Norges Eiendomsmeglerforbund holdt i dag innlegg i høringen om eierseksjonsloven på Stortinget.

NEF har gjennom flere høringsinnspill kommet med forslag til endringer i eierseksjonsloven, og kom i dag både med en del forslag til endringer i loven, men også med støtte for andre forslag som er lagt frem.

Se hele høringen her. (klippet med NEF starter 34 minutter ut i sendingen)

Les: Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

Teksten under ble brukt som grunnlag til NEFs innlegg på Stortinget.

Lov om eierseksjoner – prp. 39 L (2016-2017)

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er profesjonsforbundet for norske eiendomsmeglere. NEF er opptatt av at vi får en brukervennlig eierseksjonslov som ivaretar forbrukernes interesser. Våre medlemmer er rådgivere og tilretteleggere i boligtransaksjonen, og jobber så tett med forbrukere i kjøps-/salgssituasjonen at vi har god innsikt i med hva som kan skape tvister.

NEF vil knytte kommentarer til enkelte deler av lovforslaget:

  1. Esl. § 7 nytt (3) – Forslaget om harmonisering mellom eierseksjonsloven og plan og bygningsloven NEFs klare standpunkt er at en boenhet må være lovlig å bebo før kommunen kan godkjenne en seksjoneringsbegjæring, og støtter derfor forslaget. Dagens rettstilstand er uholdbar.
  2. Esl. §§ 32 flg. – Vedlikeholdsansvar mm. /forholdet mellom sameierne og sameier/sameiet. Mange boligtvister oppstår som følge av at forbrukerne ikke kan eller vet nok om hva som er den enkeltes ansvar og hva som er sameiets ansvar. Det er behov for klare regler og grenser. NEF mener at de foreslåtte bestemmelsene er hensiktsmessige og klargjørende for forbrukerne.
  3. Esl. § 7 (3) – Standardkrav til en boligseksjon. Det er viktig for forbrukerne at man skaper gode bomiljø. NEF mener at det ikke er nok at standardkravene til en boligseksjon kun er inntatt i de offentligrettslige lovene. NEF er derfor tilfreds med at departementet ser hvor verdifulle slike krav er, og at man går inn for å videreføre disse i eierseksjonsloven.
  4. Kjøperett – foreslås opphevet. NEF støtter forslaget om å oppheve kjøperetten. NEF mener at det ikke lenger er behov for en slik rett. En slik særrett er heller ikke i samsvar med den private eiendomsretten.
  5. Esl. § 9 – Seksjoneringsrett for eiere i ikke-seksjonerte bygg. NEF støttet forslaget som er viktig for forbrukerne. Her ivaretas på en god måte både hensynet til den eier som ønsker en seksjonering og den/de andre som hadde grunn til å motsette seg seksjonering.
  6. Esl. § 23 – Ervervsbegrensningen. NEF mener prinsipielt at begrensningen bør oppheves da den verken fungerer etter sin hensikt, eller er i samsvar med handlefriheten i eiendomsmarkedet. NEF kan likevel forstå departementets begrunnelse for å beholde begrensningen, slik boligsituasjonen og boligprisene har utviklet seg i pressområdene. Utfordringen er imidlertid at dagens forbud er enkelt å omgå, derfor vil det være mer effektivt å revidere bestemmelsen slik at begrensningen blir reell og lukker muligheten for omgåelse.
  7. Særlige forhold som gjelder små sameier. I små sameier (f.eks. fra 2 til 4 seksjoner) er det en god del praktiske utfordringer i den daglige driften. Salgsprosser kan blir vanskeliggjort – i verste fall stoppe opp – som følge uenighet mellom seksjonseierne som ikke lar seg løse fordi det er stemmelikhet ell. Det er beklagelig at departementet ikke har hatt tid til å undersøke omfanget eller utrede dette nærmere. NEF håper dette vil bli satt på agendaen i nær fremtid.

For mer informasjon saken se her. 

Les også: Endringer i borettslag-og eierseksjonsloven om legalpanterett

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no