– Smart teknologi er eiendomsmeglerens beste venn

Digitaliseringen har frigjort tid som eiendomsmegleren kan bruke til å gi forbrukere bedre rådgivning og høyere service gjennom hele boligomsetningen.

Det siste tiåret har bransjens rammebetingelser endret seg mye, og vi har sett en fremvekst av smarte digitale verktøy. Eiendomsmeglingsloven fra 2008 har gitt et omfattende kompetanseløft i bransjen, mens utvikling av avanserte meglersystemer, nye former for markedsføring, smartteknologi, nye former for informasjonsinnhenting og kontrollsystemer, har effektivisert bransjen og gjort den mer transparent.

Eiendomsmeglerne er blant de yrkesgruppene som har måttet forholde seg aktivt til den teknologiske utviklingen. Effekten av smartere og bedre løsninger, er at eiendomsmeglerne får stadig bedre tid til å fokusere på kjerneoppgaven som er å gi forbrukerne god rådgivning gjennom hele boligomsetningen.

Den teknologiske utviklingen i bransjen skyter nå fart.

– God innovasjon i bolighandelen handler om å utvikle produkter og tjenester som svarer på forbrukernes reelle behov. Digitalisering av rutiner og instrumentelle oppgaver gir økt sikkerhet og skaper rom for  bedre eiendomsmegling. Forbrukernes opplevelse blir bare viktigere, og bransjens største utfordring er å ta bedre tak i rådgiverrollen og utvikle kundeservicen, sier administrerende direktør Carl O. Geving.Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

Les mer om teknotrender i eiendomsbransjen: Digital oppdatering: Robotene kommer og 21 milliarder investert i 2016

Kompetanse etterspørres

For et år siden varslet mange at eiendomsmeglerne gikk en usikker tid i møte på grunn av digitale tjenester og virtuelle roboter. Et år senere etterspørres meglerens kompetanse som aldri før. De som ser bransjen utenfra har lett for å undervurdere forbrukernes reelle behov, og det faktum at ingen transaksjoner, selgere, kjøpere eller objekter er helt like. Kompleksiteten er stor, følelsene er sterke, trygghet er viktig. Derfor trenger folk råd, derfor etterspør folk råd. Samtidig kommer det stadig nye digitale initiativer, noen bedre enn andre, og det vil komme stadig bedre løsninger i fremtiden. Smart teknologi er ingen trussel mot meglerrollen.

– En vellykket bolighandel krever at eiendomsmegleren bruker sitt faglige skjønn og sin markedserfaring til å gi presise råd i hver enkelt transaksjon. Med smart teknologi får megleren bedre verktøy og mer tid til å utøve sitt skjønn. Derfor er teknologien meglernes beste venn i årene som kommer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Utredning om muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien

Mandag ble utredning NOU 2017:4 «Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer» overlevert regjeringen. NHO-foreningen Abelia – hvor NEF er medlem,  var initiativtaker til utvalget etter at det i fjor ble fokusert sterkt på hvilken betydning teknologisk utvikling og delingsøkonomi vil ha for samfunnsutviklingen.

pressemeldingen fra utvalget heter det blant annet:

«Delingsøkonomien representerer med dette positive muligheter for norsk økonomi. Samtidig er det uklarheter og utfordringer. Utvalget har sett nærmere på hvordan myndighetene bør gå fram for å dra nytte av delingsøkonomien og ta tak i utfordringene.»

«Delingsøkonomien kan bidra til mer effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser. Dette innebærer også at ressurser frigis til andre formål.»

– Digitalisering og teknologisk utvikling representerer fantastiske muligheter og kan gi oss mange fordeler hvis vi bruker mulighetene og møter utfordringene riktig, sa finansminister Siv Jensen da utredningen ble presentert.

Bedre utnyttelse av ressurser

Utvalget legger i sine forslag opp til bedre og enklere kobling mellom tilbud og etterspørsel på tjeneste- og produktområder hvor det er et markedspotensial for delingsøkonomi. Utvalget legger til grunn at bedre utnyttelse av ressurser og arbeidskraft er et viktig samfunnshensyn. Delingsøkonomien har i dag et begrenset omfang, og omfatter primært enkle tjenester som overnatting, transport, deling av verktøy, o.l. Utvalget utreder behovet for regulering av rettigheter og plikter mellom aktører i delingsøkonomien, skatteinnkreving, konkurranseforhold, forbrukervern, arbeidstakervern, mv.

Profesjonell eiendomsmegling er underlagt et strengt forbrukervern gjennom eiendomsmeglingsloven. Hensynet til forbrukernes interesser i livets viktigste transaksjon veier så tungt at det må stilles høye kompetanse- og virksomhetskrav til de som lever av å selge eiendomsmeglingstjenester. Utvalgets arbeid berører heller  ikke eiendomsmeglingstjenester.

Utvalget anbefaler at det innføres regler for beskatning av korttidsutleie av boliger (Airbnb). Dette har liten betydning for boligmarkedet.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no