Forlengelse av leieavtaler

Betaling og escrow-avtaler

Mange leiekontrakter inneholder en rett til forlengelse av leieforholdet, enten på like eller markedsmessige vilkår. Når forlengelsen skal gjennomføres er det flere ting som er viktig å huske på. Dette er våre tips til hva du bør ha med.