Ny rapport: Det nordiske boligmarkedet

NEFs svenske søsterorganisasjon Mäklarsamfundet, har laget en rapport som kartlegger likheter og ulikheter mellom de nordiske landenes boligmarkeder.