Nye meglerstandarer

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Etter at meglerstandardene om salg av eiendomsselskaper ble offentliggjort i desember 2014 og oppdatert i juni 2015, har Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mottatt flere innspill til standardene. Disse innspillene har medført at det nå er utarbeidet…Les mer →


Tinglysningsfeil og ansvar for sakskostnader

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

   Ved utfylling av skjøte kan det oppstå feil. Når det er kunden selv som har gjort feil, brukes uttrykket inkuriepåtegning om fremgangsmåten for å rette slike feil. Adgangen til å få rettet slike feil er ment å være snever,…Les mer →


Næringsmeglerne kan trygt bruke meglerstandaren

 • Av: Redaksjonen
 • 9. september 2015
 • Fagstoff
Boligprisene i mai 2018

  Av: Dag Henden Torsteinsen,  partner i Advokatfirmaet Grette DA Den nye meglerstandarden for salg av eiendomsaksjeselskaper av juni 2015 skiller seg vesentlig fra de forrige utgavene. Meglerstandardens tidligere utforming preges nok av overgangen fra direkte salg av eiendom til…Les mer →


Selgers informasjonsansvar – med særlig vekt på selgers opplysninger i egenerklæringsskjema

 • Av: Redaksjonen
 • 9. september 2015
 • Fagstoff

  Av: Advokat Marius Hvitmyhr, Svensson Nøkleby Advokatfirma I dagens eiendomsmarked selges det alt vesentlige av boliger med et alminnelig «som den er/as is» forbehold. Dette innebærer som et utgangspunkt at alle byggtekniske svakheter ved boliger er kjøpers risiko. Forbeholdet…Les mer →


Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2015
 • Fagstoff
Boligpriser i april

Etter en oppmykning i forvaltningspraksis fra Finansdepartementet, har Finanstilsynet nå gitt et rundskriv (7/2015) som trekker opp nye generelle føringer for adgangen ansatte mv. i eiendomsmeglingsforetak har til å foreta langsiktige investeringer i fast eiendom.


Meglers ansvar for kjøpekontrakten

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2015
 • Fagstoff

En megler skal ivareta begge parters interesser, og mange transaksjoner gjennomføres uten bruk av advokat. Spørsmålet er hvilket ansvar megler har for innholdet i kjøpekontrakten i næringseiendomstransaksjoner.


Eiendomsmeglingsloven § 6-6 – meglers (manglende) adgang til å binde oppdragsgiver.

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2015
 • Fagstoff

For litt siden fikk vi en henvendelse fra en frustrert utbygger i et nyboligprosjekt som hadde erfart at megler – i alle fall etter kjøpers utsagn – hadde lovet en kjøper en overtagelsedato som var langt tidligere enn det som…Les mer →


Salg av AS som eier bolig- eller fritidseiendom – gjennomføring av oppgjør

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2015
 • Fagstoff

Ved salg av næringseiendom skjer de fleste transaksjoner ved at det er aksjene i eierselskapet som overdras fra selger til kjøper. I enkelte tilfeller er imidlertid også bolig- eller fritidseiendom eiet av aksjeselskap og ikke av en privatperson, og slik…Les mer →


Staten som leietaker – noen erfaringer med ny tilpasset standardkontrakt

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2015
 • Fagstoff

Statsbygg og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet en tilpasset versjon av bransjens standard leieavtale for næringslokaler. Denne avtalen ble lansert i februar i år. Vi har snakket med Ingrid Høstmælingen og Ove Marthin Granlund i Advokatfirmaet Steenstrup…Les mer →


Blancooverdragelser og gevinstbeskatning

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2015
 • Fagstoff

NEF juridisk får ofte spørsmål rundt gevinstbeskatning ved salg av bolig og fritidsbolig. I det siste har vi fått flere spørsmål om hvorvidt manglende tinglysing (blanco) vil ha betydning for om selger oppfyller vilkårene for fritak for gevinstbeskatning. Vi har…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no