• Fagartikkel
Må man skatte av boligsalget?

Forsinkelser med oppgjør som følge av postens omlegging

Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge sendte i mai en felles henvendelse til Finans Norge (FNO), hvor vi oppfordret FNO til å orientere bankene om at de må ta høyde for både tilstrekkelig saksbehandlingstid internt og postgang når de skal oversende dokumenter og utbetale eiendomsoppgjør til eiendomsmeglingsforetak/oppgjørsavdelinger.

Finans Norge har som følge av vår henvendelse informert sine medlemmer om problemstillingen og vår anmodning, og vi håper at dette kan bety færre forsinkede oppgjør.

Samtidig minner vi om viktigheten av at eiendomsmegler informerer kjøper om hvilke forpliktelser man påtar seg ved kjøpe av eiendom,  og gir tydelig opplysninger viktigheten av at de kontakter sin långiver i god tid før oppgjørsdagen, slik at ikke bankens arbeide blir forsinket som følg av kjøper.

Husk også å gi tydelige og korrekte  opplysninger om hvor dokumenter skal sendes slik at man ikke opplever forsinkelse som følge av feil adressering.

Les den opprinnelige saken her. 

Del artikkel: