• Fagartikkel
Stortinget

Skroter dødsgebyr

KrF fikk i budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett, gjennomslag for å skrote forslaget om å innføre en avgift på skifteattest. Det såkalte dødsgebyret. 

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen opprinnelig endringer i rettsgebyrloven slik at det skulle innføres nye gebyrer for domstolenes utstedelse av skifteattester på 1130 kroner, men etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og KrF kom de til enighet om å skrote dette forslaget.

Del artikkel: