• Fagartikkel
Nybygg

Ny veileder og oppdatert kontraktsmal

NEF juridisk har oppdatert vår kontraktsmal til bruk ved transport av kjøpekontrakt for bolig under oppføring, og den nye versjonen  ligger nå ute i vårt dokumentarkiv.

Samtidig med oppdateringen har vi laget en veileder til bruk ved transportoppdrag. Veilederen er utarbeidet av NEFs juridiske avdeling blant annet med bakgrunn i to tolkningsuttalelser som NEF har innhentet fra Finanstilsynet.

Kontraktsmalen og veilederen finner du på nef.no her (kap. 8krever innlogging).

Samtidig med nevnte endringer har vi tatt ut dokumentet «Samtykke fra garantist til avtale om transport» da det ikke lenger er et vilkår om samtykke fra garantistiller for å transportere en garanti etter buofl. § 12.

Del artikkel: