• Fagartikkel
arkiv_1500

Forsinket overtagelse og oppgjør som følge av at dokumenter kommer for sent frem?

Etter at posten la om sine rutine og ikke lenger skiller mellom A- og B post har flere medlemmer opplevd at pantedokumenter ikke kommer frem til avtalt tid. Selv om kjøpesummen er innbetalt til meglers klientkonto innen avtalt tid, medfører dette at fullt oppgjør ikke har funnet sted som avtalt og kjøper er da i mislighold ovenfor selger.

NEF og Eiendom Norge sendte den 8. mai 2018 en felles henvendelse til Finans Norge. I henvendelsen oppfordret vi Finans Norge til å orientere bankene om at bankene må ta høyde for både tilstrekkelig saksbehandlingstid internt og postgang når de skal oversende nødvendige dokumenter og utbetale eiendomsoppgjør til eiendomsmeglingsforetak/oppgjørsavdelinger.

For at overtakelse og oppgjør skal kunne gjennomføres som avtalt, er det også viktig at boligkjøperne er informert om hva som kreves og forventes. Som eiendomsmegler skal man ivareta begge parters interesse og vi oppfordrer våre medlemmer til å tydelig orientere kjøperne om oppgjørsprosessen og viktigheten av at de kontakter sin långiver i god tid før oppgjørsdagen, slik at ikke bankens arbeide blir forsinket som følg av kjøper.

Henvendelsen til Finans Norge kan du lese her.

 

Del artikkel: