Grunnboks kontroll: Panteheftelser ved salg av overbeheftet boliger og ved tvangssalg – pantet og dens rekkevidde

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

Kan megler påta seg oppdrag med en overbeheftet eiendom? I artikkelen gjennomgås grunnbokens forskjellige heftelsestyper og begrensninger i det bakenforliggende kravet. Utgangspunktet er å gi et bilde av heftelser i en bolig som megler vurderer å selge. Dette opp mot…Les mer →


Eiendomsskatt – hva bør du vite

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

Det er stor fokus på eiendomsskatt for tiden da Oslo kommune vil innføre eiendomsskatt for boliger i 2016 og for næringseiendom, verk og bruk i 2017. Kommunene har anledning til å beslutte utskrivning av eiendomsskatt i medhold av Eiendomsskatteloven av…Les mer →


Forslag til dokumentavgiftsfritak ved omorganiseringer

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

  Av: Advokatene Anette Thunes og Anna Falck-Ytter, Advokatfirmaet Wiersholm AS 1. Innledning I statsbudsjettet har regjeringen foreslått å innføre fritak for dokumentavgift ved skattefrie omorganiseringer i tråd med høringsforslaget som ble fremmet i mai tidligere i år. Forslaget vil…Les mer →


Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

Under Finanstilsynets foredrag på NEFs Høstkonferanse i november 2015, ble det redegjort for at Finanstilsynet har skjerpet sin tolkning av kravet til legitimasjonskontroll i salg fra dødsbo og ved salg fra umyndige.


Generalfullmakter

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

I forbindelse med erverv av eiendom uten at ervervet blir tinglyst i forbindelse med overdragelsen, benyttes ofte generalfullmakt for å sikre kjøper den rettslige disposisjonsretten over eiendommen.


Nytt fra domstolene: Undersøkelse av kjøpers finansiering og informasjon til selger

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Tidligere i høst ble det avsagt en dom i Eidsivating lagmannsrett (LE-2015-7588), hvor selger av en eiendom krevde erstatning fra eiendomsmegler for brudd på omsorgsplikten. Dommen oppstiller praktiske retningslinjer for meglers plikt til å undersøke kjøpers finansiering, og å informere…Les mer →


Håndverkertjenesteloven eller bustadsoppføringslova – hvor går grensen?

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Mange eplehageprosjekter består av et gammelt hus som pusses opp, og typisk et nybygg eller to. I en nylig avsagt dom kom lagmannsretten til at renovasjonsarbeider foretatt på en bolig var så omfattende at de ikke lenger var regulert av…Les mer →


Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Hvis en forbruker har inngått en avtale med en entreprenør om å kjøpe en bolig under oppføring, kan det hende at vedkommende ønsker å komme seg ut av kontraktsforholdet før boligen er oppført og derfor velger å selge «kontraktsposisjonen» videre…Les mer →


Eiendomsgrenser og rettigheter i grunnen

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Hvor dypt eier du på tomten?


Slutt på lokal godkjenning

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Avvikling av reglene om lokal godkjenning vil gjøre det enklere å påta seg rollen som ansvarlig for bygge- og anleggsarbeider.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no