Oppdatert skriv om dokumentavgift

Må man skatte av boligsalget?

Skatteetaten har oppdatert sitt skriv om dokumentavgift.

Dokumentavgiftsskriv 2017 finner du her.

Noen av kommentarene fra Skattedirektoratet er oppdatert fra fjorårets skriv, blant annet på grunnlag av en kjennelse avsagt av Høyesterett i fjor.

Saken omhandlet oppløsning av et sameie som fremsto som en eiendom, men besto av flere matrikkelenheter. Oppløsningen skjedde ved at hver sameier overtok full eiendomsrett til en eller to av matrikkelenhetene.

Høyesterett kom til at det fulgte av dokumentavgiftsloven § 7 femte ledd at det ved beregning av dokumentavgiften skal gjøres fradrag for verdien av erververens sameieandel i hele det oppløste sameiet, ikke bare for verdien av erververens sameieandel i den matrikkelenheten som erverves.

Det som fremgikk av Stortingets avgiftsvedtak § 2 første ledd d, var ugunstigere for de private parter, enn lovens beregning. Lovens beregning ble gitt forrang fremfor den beregning som synes å fremgå av Stortingets avgiftsvedtak.

Til borgernes ugunst

Høyesteretts begrunnelse var at det ikke klart fremgikk av Stortingets avgiftsvedtak eller dets forarbeider at loven var blitt fraveket til borgernes ugunst.

Hele dommen kan leses her.

Som en konsekvens av denne kjennelsen i Høyesterett er kommentarene i både punktene 3.3, 3.6 og 3.13 endret i gjeldende rundskriv.

Øvrige kommentarer som er oppdaterte, finner du informasjon om på side 2 i skrivet.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no