skatt

Generasjonsskifte av privat fast eiendom


Lagmannsretten: Salg av egen bolig gav skattesmell


Hva bør megler vite om skatt på utleie?

Bygård med aksjeleilighet

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund.


Boligsalg eller tomtesalg

I en avgjørelse som nylig ble avsagt i Oslo tingrett ble et ektepar dømt til å betale gevinstskatt på et eiendomssalg som følge av at retten kom til at salget var å anse som et tomtesalg og ikke et skattefritt…Les mer →


Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Bygård med aksjeleilighet

Skatterabatt ved kjøp og salg av eiendomsselskaper

Betaling og escrow-avtaler

Skatterabatten som avtales i norske eiendomstransaksjoner blir stadig lavere. Årsaken til dette skyldes til dels lavere skattesats i Norge, men kan også være påvirket av et marked med mange budgivere og stort press på de mest attraktive eiendommene. Beregning av…Les mer →


Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom


Rettstridig knapp frist for inngåelse av justeringsavtaler

Fersk dom fra lagmannsretten underkjenner skattemyndighetenes strenge tidsfrist for inngåelse av justeringsavtaler ved overdragelse av kapitalvarer. Av: Maj Hines og Jacob Mjelde, begge advokater i advokatfirmaet Wiersholm AS Justeringsplikt og justeringsavtale Når fast eiendom overdras fra et subjekt til et…Les mer →


Salg av bolig – likevel tomtebeskatning

  • Av: Redaksjonen
  • 20. mars 2020
  • Fagstoff

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: [email protected]
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: [email protected]