Tonje Hovde Skjelbostad

Selvsalgtjenesten møter graverende kritikk fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudet retter i et brev graverende kritikk mot selvsalgtjenesten Propr for sin markedsføring.

Den digitale løsning for privat boligsalg får blant annet kritikk for villedende markedsføring i forhold til prising av tjenesten, at forbrukerselgere- og kjøpere får inntrykk av at handelen gjennom netttjenesten vil gjennomføres på en trygg måte, at de gir forbrukerne et feilaktig bilde av hvor utbredt det er å bruke Propr og at de i markedsføringen påstår at «nå kan alle bli eiendomsmeglere».

– Det er alvorlig dersom forbrukere blir villedet slik at de tar viktige økonomiske valg på feil premisser, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til DN.no.

Forbrukerombudet har regnet seg fram til at totalprisen i praksis for bruk av tjenesten for de aller fleste av kundene blir 32.800 kroner, og ikke 4900 kroner som Propr markedsfører seg med.

Les hele brevet fra Forbrukerombudet her.

Ikke alle kan bli eiendomsmegler

Forbrukerombudet reagerer også på at de i markedsføringen av tjenesten bruker begreper som «Nå kan alle bli en eiendomsmegler» og «Pass litt på hva du sier om eiendomsmeglere. Plutselig er du en».

– Det medfører ikke riktighet at forbrukeren selv «plutselig» kan være en eiendomsmegler. Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt de som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet. For å få eiendomsmeglerbrev må man som hovedregel ha fullført og bestått eiendomsmeglerstudiet (treårig bachelorgrad), samt gjennomført to års praksis i yrkeslivet. Eiendomsmeglere er underlagt eiendomsmeglerloven- og forskriften. Det finnes blant annet regler for god meglerskikk, hvilke opplysninger som skal gis i salgsoppgaven og hvordan budrunden skal gjennomføres. Meglere har et profesjonsansvar med tilhørende ansvarsforsikring. Dette gir trygghet for både forbrukerkjøper og forbrukerselger, skriver Forbrukerombudet i brevet til Propr.

Forbrukeren sitter igjen med hele ansvaret

I en annen del av markedsføringen hevder selvsalgtjenesten at «Propr.no sørger for at selgers opplysningsplikt er oppfylt». Dette stemmer heller ikke etter Forbrukerombudets oppfatning, som påpeker at det er selgere i dette tilfellet som sitter med opplysningsansvaret etter avhendingsloven.

– Dette kan villede både forbrukerselgere- og kjøpere ved at man får inntrykk av at handelen vil gjennomføres på en trygg måte. Dette er feil da forbruker både kan velge bort Proprs bistand med å hente inn opplysninger, samt at man ikke kan garantere at selgers opplysningsplikt blir oppfylt, sier Skjelbostad videre til DN.no.

– Totalt useriøst selskap

Norges Eiendomsmeglerforbund har ved flere anledninger uttalt seg om markedsføringen av selvselgertjenesten Propr, og mener at innholdet i brevet fra Forbrukerombudet på mange måter bekrefter at dette er en tjeneste som ikke har som hovedmål å hjelpe forbrukerne i boligmarkedet.

– Dette er en totalslakt av Proprs markedsføring, og jeg er glad vi har myndigheter som er så tydelig i å beskytte forbrukerne mot slike krefter, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving til E24.

– Propr har holdt på med dette lenge. Jeg mener dette er et totalt useriøst selskap. Jeg stiller spørsmål med etterretteligheten til bakmennene. De har et dårlig produkt, og de fører forbrukerne bak lyset, sier Geving videre.

Forbrukerombudet har gitt Propr frist innen 10. mars for å svare på kritikken.

– Vi har stor respekt for Forbrukerombudets anmodninger, og skal selvfølgelig ta disse til en grundig vurdering, sier Proprs medierådgiver Niels Ruben Ravnaas til E24.

 

Les også:

Finanstilsynet: Selge-selv-verktøy må være tydelig merket

Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte

Forbrukerombudet om selvsalg: Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

 

 

 

 

Del artikkel