tilsalgs-stavanger

Boligprisene stiger i februar

Boligprisene steg med 0,8 prosent i februar 2017. Oslo steg med 1,6 prosent og Stavanger med 0,4 prosent. -Egentlig en normal prisstigning til februar å være, kommenterer Carl O. Geving.

Fredag kom boligpristallene fra EiendomNorge, Finn og Eiendomsverdi. De viser en fortsatt oppgang i boligprisene med 0,8 prosent. Dermed er boligprisene på landsbasis 13 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Men her er det Oslo som drar lasset. 12 månedersveksten i hovedstaden er på 24 prosent.

 

Vanlig februar: 0,8 prosent prisstigning er vanlig i februar sett historisk, kommenterer NEFs direktør Carl O. Geving.  (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Normalt – sett historisk

– Totalt sett er dette mye sterkere enn i februar 2016, men 0,8 prosent prisøkning er ganske normalt for februar historisk sett. Samtidig følger det flere sterke måneder, kommenterer NEFs direktør Carl O. Geving.

– Sett i lys av den sterke tolvmånedersveksten, og meldinger om økt ordreinngang, vil trolig prisutviklingen bli noe mer moderat gjennom 2017. Samtidig tilsier lav rente og tilbudsunderskudd i pressområder at vi fortsatt må tåle en ubehagelig prisvekst gjennom året . Derfor er det grunn til å gi marsjordre til de som har ansvar for boligreguleringen. Politikerne holder trykket oppe i Oslo-regionen hvor ubalansen mellom boligbygging og en voksende befolkning er størst, kommenterer Geving.

Les også: Selvsalgtjenesten møter graverende kritikk fra Forbrukerombudet

Færre boliger solgt

Det ble solgt 6.123 bruktboliger sist måned. Det er en nedgang på 5,3 prosent sammenlignet med februar 2016. Og færre boliger på markedet gir raskere omsettinger. Det tok i snitt 38 dager å selge en bolig i februar i år, mot 41 dager i februar 2016.

I Oslo tok det i gjennomsnitt 13 dager. Haugesund har lengst salgstid av byene med 80 dager.

I Trondheim gikk boligprisene opp 0,7 prosent i februar, men der ble det faktisk solgt 3,7 prosent flere boliger i 2017 sammenlignet med 2016.

Boligprisene i Bergen steg med 0,4 prosent i februar, med 6,8 prosent færre solgte boliger enn samme periode i fjor.

Stavanger steg med 0,4 prosent i februar. Her ble det solgt 228 boliger i februar – noe som faktisk er 60,5 prosent flere enn i februar i fjor!

-Det er gledelig at stavangermarkedet etter flere tunge år, endelig er tilbake i et normalmodus. Tilliten til markedet er gjenopprettet, og kjøpekraften holdes oppe av den lave lånerenten. Omsetningen går bra og prisutviklingen er positiv. Dette hadde ikke vært mulig i et skjørt marked dersom finansministeren hadde skjerpet utlånskravene for mye, kommenterer NEFs Carl O. Geving.

Tilbudsunderskudd

Østlandsregionen og Oslo spesielt er fortsatt preget av tilbudsunderskudd og høy kjøpekraft. Veksten i Oslo er fortsatt – ikke overraskende – ekstremt sterk med 24 prosent på 12 måneder.

-De fundamentale driverne er stabile i denne regionen. Oslo har for få boliger og kjøpekraften er stabilt høy. Samtidig får vi meldinger om at flere meglerforetak melder om stor ordreinngang, men at mange av oppdragsgiverne ikke tørr å selge før de får kjøpt en ny bolig, forteller Carl Geving i NEF.

-De nye utlånsreglene må antas å få en langtidseffekt i Oslo, spesielt i form av at færre førstegangskjøpere tar opp for høye lån, men de fundamentale driverne tilsier ikke at effekten blir for sterk. Grepet med å stramme til mer i Oslo enn i landet for øvrig er riktig i en situasjon hvor Oslo har lagt bak seg en ekstrem prisvekst de siste to årene avslutter Geving.

 

 

Les også: SSB: Sterk økning i byggeaktiviteten

 

Del artikkel