dokumentavgift

Rettsvern uten tinglysning og dokumentavgift

Ved kjøp og salg av fast eiendom, er det en forutsetning for kjøper at eiendommen overtas fri for heftelser og at kjøper får rettsvern for sitt erverv. Når rettsvern er etablert, har kjøper beskyttelse mot at tidligere eiers kreditorer tar…Les mer →


Tinglysing og dokumentavgift


Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Tinglysingsgebyrene er fastsatt i FOR-2013-12-18-1634: Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret, (heretter kalt gebyrforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Dokumentavgift er avgift til staten som oppstår ved tinglysing av dokument som overfører…Les mer →


Dokumentavgiften – standardformuleringer

I tillegg til formuleringen må det også vises til hjemmesgrunnlaget for fritaket. Avgiftsvedtak¹ Avgift² Gjelder Formulering § 1 (1) 2,5 % Hovedregel: 2,5 % av avgiftsgrunn­laget ³ Salgsverdien av eiendommen er kr…… § 1 (1) 250,- Minimumssats § 1 (2)…Les mer →


Oppdatert skriv om dokumentavgift

Må man skatte av boligsalget?

Skatteetaten har oppdatert sitt skriv om dokumentavgift.


Tidspunkt for beregning av avgiftsgrunnlag

  • Av: Redaksjonen
  • 31. mars 2016
  • Fagstoff

Høyesterett slår fast i en kjennelse fra september i 2008 at dokumentavgift skal beregnes ut fra eiendomsverdi ved tidspunktet for tinglysing.


Dokumentavgift

  • Av: superadmin
  • 30. mars 2016
  • Ordbok

Dokumentavgift er en avgift (skatt) du må betale til staten når du kjøper en eierbolig.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no