Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

  • Av: Svein Strømnes
  • 29. september 2016
  • nyhetsbrev

Et nytt verktøy som skal bidra til bedre samsvar mellom prisantydning og solgtpris er lansert.

Forrige uke ble det arrangert bransjemøte i regi av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund for å endre prisingspraksis i Oslo. Det har utviklet seg en uheldig praksis med systematisk feilprising hvor avvikene mellom utropspris og solgtpris er mye høyere enn meglerbransjen kan være bekjent av.

Eiendomsverdi har nå utviklet et nytt verktøy til støtte for megleres verdivurdering ved salg av bolig (E-takst ved salg av bolig), med sikte på å gjøre det enklere å dokumentere eiendomsmeglers verdivurdering. Det nye verktøyet har fått en utvidet funksjonalitet i forhold til typer av eiendom, bedre bilderedigering og ikke minst en egen rapport til megler som dokumenterer verdien man har kommet frem til.

– Bransjen får nå et verktøy som kan bidra til å endre praksis, samtidig som det skaper gjennomsiktighet i bransjen. Både forbrukere, myndigheter og media vil kunne se oss i kortene og vurdere om megler treffer bedre med verdivurderingen. Dette vil hjelpe megleren og vil samtidig virke skjerpende for bransjen. Vi anbefaler derfor alle våre Oslo-medlemmer å ta i bruk verktøyet så snart som mulig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Les: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Les: – Vi har en bred erkjennelse om et stort feilprisings-problem

Bransjen må dokumentere at vi kan prise markedet

Finanstilsynet, Forbrukerombudet, Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge er fullt ut enige om at det må skje en radikal endring av prisingen i Oslo-markedet.

Fra Finanstilsynet ble dette konkretisert ved at det må innføres langt bedre dokumentasjonsrutiner og nødvendig intern rapportering i foretakene for å følge opp eiendomsmeglers prisvurderinger.

– For å sikre god dokumentasjon for alle parter må meglers verdivurdering fra E-taksten fremkomme i markedsføringen av boligen. Rapporten bør gjøres enkelt tilgjengelig for forbrukerne i salgsoppgaven, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Les: Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen

Fakta om E-takst:

  • E-takst lages i Eiendomsverdi sitt datasystem.
  • Salgsversjonen av E-takst utvikles av megler basert på meglers skjønn, kombinert med statistisk informasjon om historisk prisutvikling på den aktuelle boligen, relevante referansesalg og snittpriser i nærområdet. Meglers priskompetanse blir like viktig som før, men rapporten vil dokumentere arbeidet på en god måte.
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no