Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund var klar i sin tale på bransjemøtet forrige uke.

Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

Et nytt verktøy som skal bidra til bedre samsvar mellom prisantydning og solgtpris er lansert.

Forrige uke ble det arrangert bransjemøte i regi av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund for å endre prisingspraksis i Oslo. Det har utviklet seg en uheldig praksis med systematisk feilprising hvor avvikene mellom utropspris og solgtpris er mye høyere enn meglerbransjen kan være bekjent av.

Eiendomsverdi har nå utviklet et nytt verktøy til støtte for megleres verdivurdering ved salg av bolig (E-takst ved salg av bolig), med sikte på å gjøre det enklere å dokumentere eiendomsmeglers verdivurdering. Det nye verktøyet har fått en utvidet funksjonalitet i forhold til typer av eiendom, bedre bilderedigering og ikke minst en egen rapport til megler som dokumenterer verdien man har kommet frem til.

– Bransjen får nå et verktøy som kan bidra til å endre praksis, samtidig som det skaper gjennomsiktighet i bransjen. Både forbrukere, myndigheter og media vil kunne se oss i kortene og vurdere om megler treffer bedre med verdivurderingen. Dette vil hjelpe megleren og vil samtidig virke skjerpende for bransjen. Vi anbefaler derfor alle våre Oslo-medlemmer å ta i bruk verktøyet så snart som mulig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Les: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Les: – Vi har en bred erkjennelse om et stort feilprisings-problem

Bransjen må dokumentere at vi kan prise markedet

Finanstilsynet, Forbrukerombudet, Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge er fullt ut enige om at det må skje en radikal endring av prisingen i Oslo-markedet.

Fra Finanstilsynet ble dette konkretisert ved at det må innføres langt bedre dokumentasjonsrutiner og nødvendig intern rapportering i foretakene for å følge opp eiendomsmeglers prisvurderinger.

– For å sikre god dokumentasjon for alle parter må meglers verdivurdering fra E-taksten fremkomme i markedsføringen av boligen. Rapporten bør gjøres enkelt tilgjengelig for forbrukerne i salgsoppgaven, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Les: Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen

Fakta om E-takst:

  • E-takst lages i Eiendomsverdi sitt datasystem.
  • Salgsversjonen av E-takst utvikles av megler basert på meglers skjønn, kombinert med statistisk informasjon om historisk prisutvikling på den aktuelle boligen, relevante referansesalg og snittpriser i nærområdet. Meglers priskompetanse blir like viktig som før, men rapporten vil dokumentere arbeidet på en god måte.

Del artikkel