Handelshøyskolen BI i Nydalen. (Foto: Kai Myhre)

NEF vil innføre praksis i eiendomsmeglerstudiet

Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å få innført en praksisperiode som en del av eiendomsmeglerstudiet for å sikre bedre samsvar mellom den teoretiske utdanningen og bransjens behov for kompetanse.

– NEFs landsmøte i Tromsø besluttet at vi skal jobbe videre for å styrke studiekvaliteten i eiendomsmeglerutdanningen. NEF skal særlig jobbe for å få innført en praksisperiode som del av eiendomsmeglerstudiet, slik at de nyutdannede får bedre forståelse for hva som venter dem i arbeidsmarkedet, sa administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerfobund Carl O. Geving etter et møte med rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI i Nydalen.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

Bedre samsvar

Norges Eiendomsmeglerforbund har som et av sine hovedmål å jobbe for en høy faglig standard i eiendomsmeglingsbransjen, og at bransjen er tilpasningsdyktig til et marked som endres. Dette skal blant annet gjøres gjennom å jobbe for en best mulig studiekvalitet ved de ulike studiestedene.

I møtet med BI ble nettopp studiekvalitet og behovet for en praksisperiode diskuteret.

– Vi tror at studentene kan ha større utbytte av undervisningen dersom de får relevant praktisk erfaring under studiet. Det er viktig for oss å ha dialog med Handelshøyskolen BI for å kunne bidra til forbedringer i eiendomsmeglerstudiet, sa Carl O. Geving videre.

Hør styreleder i NEF Kurt F. Bucks kommentar etter møtet med BI

Del artikkel