Sentralbanksjef Øystein Olsen (Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Uendret styringsrente

Norges Banks holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Norges Bank begrunner den uendrede styringsrente med at veksten i verdensøkonomien er moderat, og oljeprisen har steget videre siden mars. Den siste tiden har finansmarkedene vært preget av usikkerhet knyttet til utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap. Forventede styringsrenter hos handelspartnerne har falt siden forrige rapport. Kronen har vært sterkere enn lagt til grunn.

Veksten i norsk økonomi ser ut til å forbli svak den nærmeste tiden, selv om økningen i oljeprisen kan redusere usikkerheten og bidra til noe høyere etterspørsel. Dersom den høye boligprisveksten vedvarer, vil det kunne gjøre husholdningene mer sårbare. Inflasjonen har den siste tiden vært høyere enn 2,5 prosent, men lavere lønnsvekst og en noe sterkere krone vil bidra til at prisveksten avtar fremover.

– Det er fortsatt utsikter til at styringsrenten kan bli satt ned i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Riktig beslutning

Norges Eiendomsmeglerforbund tror det for boligmarkedet sin del var en riktig beslutning å holde styringsrenten uendret.

– Styringsrenten treffer regionale boligmarkeder svært ulikt, så lenge forskriftskravene til bankenes boliglånspraksis er de samme i pressede boligmarkeder som i svake boligmarkeder. I Oslo-regionen har prisene blitt presset til usunne nivåer som følge av historisk lav rente, høy kjøpekraft og sterk konkurranse om alt for få boliger. I denne situasjonen mener vi at det er riktig av sentralbanken å holde igjen på renten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Del artikkel