CompactDome_Retail_01

Beskytt dine eiendommer med fremtidsrettet sikkerhetsteknologi

PropTech tas vel imot av eiendomsbransjen. I fjor tiltrakk venturefinansierte selskaper innen eiendom og PropTech seg nesten 21 milliarder dollar, og den trenden ser ut til å fortsette i 2022 – særlig relatert til eiendomsforvaltning. I denne forbindelse er det et aspekt som ikke må overses, nemlig sikring av eiendommer mot innbrudd og tyveri.

Av: Christer Stramrud, Direktør, Europa, Ava Security

Mens markedet i stadig større grad tilpasser seg eksistensen av såkalte «smart bulidings», hvor automatiserte prosesser brukes for å kontrollere ulike aspekter ved eiendoms- og bygningsdriften, øker også behovet for å kunne styre sikkerhetsaspektet av driften fra samme plattform som oppvarming, lys og ventilasjon. Svaret? Skybasert sikkerhets- og overvåkningsteknologi med kunstig intelligens som lar seg integrere med eiendomsforvalterens allerede eksisterende systemer.

Utdatert metoder

Tradisjonel videoovervåkning er blitt en gammeldags måte å beskytte en eiendom på. Installasjon av alminnelige overvåkningskameraer rundt en bygning gir på mange måter en falsk trygghetsfølelse – ren registrering av aktivitet er ikke lenger nok.

Overvåkningsmateriale kan brukes på en smartere, mer målrettet måte, som gjør det mulig bl.a. å identifisere og reagere på mistenkelig atferd uten å måtte gjennomgå timevis av videoopptak først. Det sentrale er naturligvis å forstå hva som er nøkkelhendelser, hva de betyr, og hvordan man som eiendomsforvalter kan reagere når en hendelse oppstår. Man bør ha en mer integrasjonsbasert tilnærming til sikkerhet, hvor videokameraer, sensorer og adgangskontroll jobber sammen. Ved hjelp av skybasert og fremtidsrettet teknologi med avanserte analyseverktøy oppnår man økt innsikt og kontroll.

Proaktiv tilnærming

Smarte analyseverktøy er helt sentrale for å nøste opp i de store mengdene ustrukturerte, og ofte irrelevante, dataene alminnelige overvåkningssystem fanger opp. En operatør kan ofte motta feil informasjon på feil tid, og dermed risikere at en del hendelser overses.

Ved å la sikkerhetssystemet «lære» hva som er normalt på en gitt eiendom – og kanskje enda viktigere; hva som ikke er det – kan flere timer med videomateriale omgjøres til konkret informasjon som eiendomsforvalteren kan reagere på. Systemet kan for eksempel oppdage, identifisere og katalogisere data fra videostrømmen, slik som et objekts karakteristikk og likhet med andre objekter. Videre kan systemet oppdage atferdsmønstre, slik som perioder med lav aktivitet på eiendommen eller tilstedeværelse av personer i kritiske områder. Bruk av slike avanserte analyseverktøy på alle kameraer rundt en bygning gir eiendomsforvalteren et langt mer helhetlig bilde av sikkerhetssituasjonen på eiendommen.

Koblet til skyen

Integrering av flere ulike kameraer i ett enkelt system kan være både kostbart og krevende, særlig hvis det er behov for ytterligere integrasjon med andre kontrollsystemer på eiendommen. Imidlertid vil oppkobling til et sikkert, skybasert system la eiendomsforvaltere få nyte fordelene ved det nyeste innen AI-drevet overvåkningsteknologi, i tillegg til den dekningen og tilgangen et komplett sikkerhetssystem gir.

Phillip Houses, den eldste og største (som ikke driver for profitt) utvikleren, eieren og forvalteren av rimelige boliger i New York er blant dem som har forstått fordelene ved et slikt sikkerhetssystem. Fra tidligere hadde selskapet videoovervåkningssystemer på sine eiendommer, men dette var et komplekst og utilgjengelig system som kun kunne benyttes av noen få sikkerhetsansatte. Dette medførte at dersom en hendelse oppstod utenfor arbeidstiden til en av disse få ansatte ble den enten aldri oppdaget, eller det ble reagert for sent – i begge tilfeller på bekostning av beboernes sikkerhet.

Nå har Phillip Houses imidlertid fått på plass et skybasert overvåkningssystem med kunstig intelligens. Det er fullt ut integrert med selskapets allerede eksisterende infrastruktur, hvilket gir operatørene mulighet til å overvåke adgangskontroll og fysiske hendelser fra en hvilken som helst nettleser eller enhet, når som helst. I tillegg gir sørger de avanserte analyseverktøyene for at sikkerhetshendelser fanges opp visuelt i sanntid, med varslinger som viser beliggenhet og bilde av hendelsen på et kart – dette kan kutte ned responstiden betraktelig.

Markedet viser utviklingen innen PropTech den siste tiden. Sikkerhetsteknologi er også i stadig utvikling og bør spille en sentral rolle i enhver eiendomsforvalters teknologiportefølje. Et skybasert overvåkningsystem med kunstig intelligens tilbyr verdifull innsikt i potensielle sikkerhetshendelser i sanntid og muliggjør umiddelbar respons, redusert risiko og økt beskyttelse av eiendommer. 

Del artikkel